Mobilitat a Berlin

Els professors David Faus i Rosario Colomina han estat a Berlín cursant la formació “La clase del futur” sobre TIC i xarxes socials. Alli van visitar el Museu de la Comunicació on van poder reflexionar sobre l’evolució de la comunicació humana. Han aprés a utilitzar diferents aplicacions amb les que treballar a l’aula i crear vídeos educatius.