Event EMPRÉN

El dia 24 de novembre de 2022 es va celebrar a l’espai Baladre del Grau de Gandia un esdeveniment del programa Emprèn FP coordinat per CEEI València junt amb la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial.

El programa Emprèn FP, actualment compta amb la participació de 105 centres de tota la Comunitat Valenciana, 39 d’Alacant, 15 de Castelló i 51 de València i té com a objectiu millorar la capacitació dels docents en l’àrea d’emprenedoria i creació empresarial, dotant-los de materials i eines que puguen utilitzar a l’aula per a motivar i formar l’alumnat de FP en capacitats emprenedores.

L’alumnat del Veles ha participat molt activament en aquest esdeveniment amb molt d’èxit, per una banda l’alumnat del cicle de 1r curs de Promoció d’Igualtat de Gènere ha elaborat una performance teatral amb l’objectiu de visibilitzar la violència contra les dones en l’actualitat i sensibilitzar el públic assistent promovent a més la coeducació, l’emprenedoria en igualtat i el deixar de reproduir rols i estereotips que dificulten un món igualitari.
L’alumnat que va participar és: Eva Bastida Casanova, Maria Carmen Catalán Lagoa, Desireé García Cuadros, Maria Garcia Sebastià, Héctor Juan Bofí i Lucia March Monzó.

Després de la representació, que va rebre una gran ovació del públic, l’alumnat i la seua tutora, Alba Soler, van rebre nombroses felicitacions dels assistents pel seu bon treball en un tema tan sensible com aquest.

Per altra banda en aquest acte també tenia lloc la fase final dels tres concursos que es van llançar com a part d’aquesta iniciativa, les modalitats eren tres: Experiències Emprenedores, Idees Emprenedores i Oportunitats Emprenedores. Aquests concursos tenen l’objectiu de promoure una cultura innovadora, el talent jove, fomentar el desenvolupament de nous projectes, i sensibilitzar sobre les capacitats i oportunitats per a innovar en l’entorn actual.

El nostre alumnat des del mòdul d’EIE, ha participat en la modalitat d’Idees emprenedores i d’entre 231 propostes, El Veles e Vents es va dur a casa el 1r i 2n premi dels tres que havien en aquesta categoria.

En concret l’equip guanyador del 2n premi va ser el format per: Diego Fernández i Leonardo Aldunate de 2n de VDJ i el 1r premi va ser per a Aida Maroto, Abel Landete, Yasmin Lis, Roser Botella i Javier Micó de l’equip format per alumnat de 2n de TEI A i 2n de REA. Tot l’alumnat va rebre un diploma acreditatiu i un xec per adquisició de material.

Tant l’alumnat com el professorat participant afirmen que ha sigut una experiència molt enriquidora ja que l’alumnat ha pogut practicar les seues competències personals i professionals defensant en públic un projecte d’emprenedoria.

25 N

El passat divendres 25 de novembre, a les 10.15 h va tindre lloc a l’àgora del nostre centre la lectura del Manifest i altres textos preparats pels nostres companys i companyes per denunciar la violència de gènere.

L’alumnat de PROMIG, de 1r de TAPSD, 1r i 2n de VDJ, 2n curs dels cicles de TASOCT i TIS van organitzar els actes següents:

PROGRAMACIÓ-25N-VESPRADA

Premis Extraordinaris ESO Curs 2021-2022

Enhorabona a la nostra alumna de 1r de Batxillerat científic Irene Carrasco Alcalá, que ha rebut el Premi Extraordinari al Rendiment Acadèmic d’Educació Secundària Obligatòria de la Comunitat Valenciana del curs 2021-2022 (DOGV 28/01/2022).

Subhasta de vancats a la FP de Grau Mitjà i Superior (2a Fase – 19 de setembre)

El dilluns dia 19 de setembre de 2022, a la Sala d’Usos Múltiples (SUM) del centre IES Veles e Vents del Grau de Gandia, s’adjudicaran la resta de les places vacants:

  • En primer lloc, a les persones que hagen participat en el procés d’admissió (que no van ser cridades el divendres dia 9 de setembre en la 1a fase) i que estiguen presents en l’acte.
  • En segon lloc, a tota persona interessada, per ordre d’anotació al “full subhasta 2a fase” de secretaria i altres persones arribades, i sempre que complisquen els requisits d’accés. En aquest supòsit, cal aportar documentació acreditativa del requisit acadèmic d’accés.

Veure dia i hora en el següent document.

Publicació de les llistes provisionals de subvencions d’alumnat de FP

S’han publicat els llistats provisionals d’ajudes concedides i denegades convocades per la Resolució de 4 d’abril de 2022 del director general de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial (DOGV núm. 9324/25.04.2022). Es poden consultar en l’institut i es publicaran addcionalment en https://ceice.gva.es/es/web/formacion-profesional/subvencions-alumnat-fp

Respecte a cadascuna de les modalitats de subvenció:

  • 03 Modalitat FCT: Es concedeixen les ajudes individuals de 400 € fins esgotar el crèdit disponible de la línia de subvenció. Es produeix empat entre els admesos amb puntuació 3, que es resol per ordre alfabètic, començant l’adjudicació per les lletres “EV” conforme a l’apartat sisé.3 de la convocatòria, fins a esgotar el crèdit.
  • 04 Modalitat Desplaçament: S’han aplicat les quanties individuals de la convocatòria de 1200 €, minorades o ampliades en un 50% segons l’alumne estiga en règim presencial o semipresencial, i si sol·licita ajuda per residència. Es produeix empat entre els admesos amb puntuació 3, que es resol per ordre alfabètic, començant l’adjudicació per les lletres “EV” conforme a l’apartat sisé.3 de la convocatòria, fins a esgotar el crèdit.

D’acord amb l’apartat 9.8 de la convocatòria, les persones interessades tindran un termini de 3 dies hàbils per a reclamacions (fins el 28 de juliol, inclós – recordeu que secretaria està oberta de 9.00 a 14.00 hores):

  • Les reclamacions són presencials.
  • S’ha d’usar el model d’instància general. La persona interessada pot dur una fotocòpia si vol quedar-se amb una còpia com a resguard de presentació.
  • No es pot acceptar documentació addicional ni considerar fets nous i/o diferents als que es va tindre en compte en el moment de la sol·licitud.

Claustre de Desiderates

S’informa a tot el professorat amb destinació definitiva en l’IES Veles e Vents al curs 2022-23 que la sessió extraordinària del claustre de desiderates tindrà lloc el proper dilluns 18 de juliol a les 10.20 hores en la Sala d’Usos Múltiples.

Convocatòria d’ajudes per a alumnes amb necessitat específica de suport educatiu (Ajudes NEAE)

Es convoquen per al curs 2022-23 les següents ajudes individualitzades:

  • Ajudes directes per a alumnes, incloent-hi l’alumnat amb TDAD, que requerisquen, per un període de la seua escolarització o al llarg de tota ella, determinats suports i atencions educatives específiques.
  • Subsidis per necessitats educatives especials.
  • Ajudes per a programes específics complementaris.

Termini de presentació de sol·licituds: del 19 de maig al 30 de setembre. NO HO DEIXES PER A L’ÚLTIM DIA, PERQUÈ HAS D’IMPRIMIR EL PDF I PRESENTAR-LO EN EL CENTRE ABANS D’AQUESTA DATA!

Informació i instruccions en valencià.

Información e instrucciones en castellano.

Sol·licituds d’ajudes individuals per al servei de transport escolar

Es convoquen les ajudes individualitzades de transport escolar per al curs 2022/2023, destinades a finançar el transport escolar, de l’alumnat escolaritzat en Educació Infantil de segon cicle, Educació Primària o Educació Secundària Obligatòria i Educació Especial, en centres públics dependents de la Generalitat.

Trobareu tota la informació i la documentació en el següent enllaç.