Protocol d’atenció a les famílies i l’alumnat – COVID19

Després d’haver rebut les instruccions pertinents per part de Conselleria d’Educació, reactivem l’activitat d’atenció presencial a les instal·lacions de
l’IES Veles e Vents a partir del dia 25 de maig seguint les condicions i mesures de prevenció següents:

  • L’atenció es farà preferentment de manera telemàtica, per telèfon (96 282 94 40) i correu electrònic ( 46022181@gva.es ), seguint el següent horari: de dilluns a divendres de 9:00h a 13:00h.
  • En casos especials i de necessitat, s’haurà de demanar cita prèvia per vindre a l’oficina de manera presencial. Aquesta cita prèvia s’haurà de demanar, concretar i confirmar prèviament de manera telemàtica i només es podrà fer de manera individual, venint la persona interessada sola o amb la seua tutora legal.
  • La persona que acudisca al centre educatiu amb cita prèvia haurà de dur la seua pròpia mascareta i seguir les indicacions i recomanacions de distanciament social amb el personal del centre.
  • Les persones dependents que necessiten venir presencialment ho podran fer amb UN acompanyant, que també haurà de dur la seua pròpia mascareta.
  • Les persones visitants hauran de mantenir una distància mínima de 2 metres amb el personal del centre en qualsevol moment.
  • A l’entrada del centre s’hi disposarà gel hidroalcohòlic per a que la persona que acudisca en faça ús.

Procés d’admissió curs 2020/21 – tramitació electrònica

Procés d'admissió per al curs 2020 2021El procediment d’admissió per al curs 2020/2021 es tramitarà de forma electrònica. El DECRET LLEI 2/2020, de 3 d’abril, de mesures urgents, en l’àmbit de l’educació, de la cultura i de l’esport, per a pal·liar els efectes de l’emergència sanitària provocada per la COVID-19, estableix al CAPÍTOL II, les mesures extraordinàries i específiques del procediment d’admissió de l’alumnat i inici de curs 2020-2021.

L’administració educativa habilitarà punts d’atenció a l’usuari per a aquelles persones que no disposen de mitjans electrònics.

En el moment de formular la sol·licitud no es requerirà l’aportació de la documentació acreditativa de les circumstàncies declarades.

Els resultats en els processos d’admissió es comunicaran a través de la seu electrònica de la Conselleria d’Educació.

La formulació de reclamacions al resultat provisional i definitiu d’admissió de l’alumnat es realitzarà per mitjans electrònics.

En el procediment d’admissió les persones caldrà fer servir sistemes de verificació d’identitat a fi de formular la sol·licitud d’admissió.

procés admissió info certificats

Atenció del centre durant la Fase 1

A partir del dilluns 11 de maig l’àrea sanitària de Gandia passa a Fase 1, però el nostre centre romandrà tancat a l’accés públic i només s’atendran tràmits a través del correu electrònic.
Estem preparant l’IES Veles e Vents per a la nova normalitat.
Gràcies per la vostra paciència i comprensió.
#COVID19

Inscripció per a les Proves d’accés a cicles formatius 2020

Des del 25 al 29 de maig vos podeu inscriure a les Proves d’Accés a Cicles formatius si voleu fer-les al nostre centre.
Tota la documentació l’haureu d’enviar degudament signada (a mà o electrònicament) i, en format electrònic, mitjançant un únic correu electrònic a 46022181.secret@gva.es en el qual indicareu en l’assumpte les sigles PAC seguides del nom i cognoms de la persona sol·licitant.
Aquesta documentació es troba a http://www.ceice.gva.es/va/web/formacion-profesional/presentacion-y-calendario