Convocatòria mobilitat Erasmus+  2023-1-ES01-KA171-HED-000150127

Es convoca 1 plaça d’Erasmus K-171 per a mobilitat de professorat per a Albània del 5 al 12 de maig.

Professorat que pot optar:

  • Equip directiu del centre
  • Coordinació Erasmus
  • Professorat de cicles formatius de grau superior
  • Professorat de cursos d’especialització. .

La selecció es basará en els següents criteris: :

– Antiguitat laboral (fins a 20 punts), de la manera següent: 1 punt per any treballat fins a un màxim de 20 punts

– Coneixement de la llengua de treball de la mobilitat (fins a 40 punts); de la manera següent: 10 punts A2, 20 punts B1, 30 punts B2, 40 punts C1

– Experiencia de gestión o participación en proyectos deConeixement del programa Eramus i/o col·laboració en els projectes de mobilitat o associacions estratègiques: (fins a 20 punts); de la manera següent: 1 punt per cada projecte en el qual el professorat haja participat i 2 punts per cada projecte que el professorat haja coordinat amb un màxim de 20 punts.

– Coneixement del programa Eramus i/o col·laboració en els projectes de mobilitat o associacions estratègiques: (fins a 20 punts); de la manera següent: 1 punt per cada projecte en el qual el professorat haja participat i 2 punts per cada projecte que el professorat haja coordinat amb un màxim de 20 punts.

Els interessats presentaran en l’adreça de correu me.martinezmartine@edu.gva.es un currículum un currículum en format europass, carta de motivació i certificats de coneixement de l’idioma del país o anglés.

1.Link per a la realització del CV Europass en anglés..

https://europass.cedefop.europa.eu/documents/curriculum-vitae

2. .Link per a la carta de motivació en anglés

https://europass.cedefop.europa.eu/editors/en/cl/compose

3. Certificats d’idiomes