PEAFS

PROJECTE D’ESPORT, ACTIVITAT FÍSICA I SALUT.

El projecte d’esport, activitat física i salut (PEAFS), consisteix en actuacions i activitats per a la promoció de l’activitat física i l’esport amb l’objectiu de formar en hàbits saludables i educació en valors, que es realitzen en el centre educatiu, tant en les seues pròpies instal·lacions com fora d’elles. Per aquest motiu, va associat al projecte educatiu del centre i a la programació general anual per a donar coherència a l’acció educativa, i aconseguir el consens de tota la comunitat educativa implicada: consell escolar, equip directiu, claustre del professorat, AMPA, famílies i entorn local. Així mateix, s’acull al Marc nacional de l’activitat física i l’esport en edat escolar.

Des d’un punt de vista interdisciplinari, les temàtiques dels programes a desenvolupar han de referir-se, entre altres, a les següents àrees: salut, recreació, competició, igualtat de gènere, convivència, discapacitat, col·lectius de la diversitat, família, medi ambient, etc.

El projecte es realitza paral·lelament entre el CEIP Joan XXIII i l’IES Veles e Vents. S’organitzen tant activitats complementàries dins del centre com activitats extraescolars.

Des del CEIP Joan XXIII destaca l’activitat de voleibol, utilitzen el gimnàs de l’IES Veles e Vents per als entrenaments de voleibol i algunes competicions.

Així mateix, des de l’IES Veles e Vents, destaquen; el dia de l’esport per a tota l’ESO i Batxiller, l’activitat de natació que realitza l’alumnat de 2n ESO, les competicions d’atletisme dins dels Jocs esportius Municipals per a 1r ESO, el rem i els Jocs modificats a la platja de Gandia per a 3r ESO, les activitats nàutiques per a 4 ESO i Batxillerat i la dinamització d’activitats esportives a l’hora del pati per a tot l’alumnat durant tot el curs.