Event EMPRÉN

El dia 24 de novembre de 2022 es va celebrar a l’espai Baladre del Grau de Gandia un esdeveniment del programa Emprèn FP coordinat per CEEI València junt amb la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial.

El programa Emprèn FP, actualment compta amb la participació de 105 centres de tota la Comunitat Valenciana, 39 d’Alacant, 15 de Castelló i 51 de València i té com a objectiu millorar la capacitació dels docents en l’àrea d’emprenedoria i creació empresarial, dotant-los de materials i eines que puguen utilitzar a l’aula per a motivar i formar l’alumnat de FP en capacitats emprenedores.

L’alumnat del Veles ha participat molt activament en aquest esdeveniment amb molt d’èxit, per una banda l’alumnat del cicle de 1r curs de Promoció d’Igualtat de Gènere ha elaborat una performance teatral amb l’objectiu de visibilitzar la violència contra les dones en l’actualitat i sensibilitzar el públic assistent promovent a més la coeducació, l’emprenedoria en igualtat i el deixar de reproduir rols i estereotips que dificulten un món igualitari.
L’alumnat que va participar és: Eva Bastida Casanova, Maria Carmen Catalán Lagoa, Desireé García Cuadros, Maria Garcia Sebastià, Héctor Juan Bofí i Lucia March Monzó.

Després de la representació, que va rebre una gran ovació del públic, l’alumnat i la seua tutora, Alba Soler, van rebre nombroses felicitacions dels assistents pel seu bon treball en un tema tan sensible com aquest.

Per altra banda en aquest acte també tenia lloc la fase final dels tres concursos que es van llançar com a part d’aquesta iniciativa, les modalitats eren tres: Experiències Emprenedores, Idees Emprenedores i Oportunitats Emprenedores. Aquests concursos tenen l’objectiu de promoure una cultura innovadora, el talent jove, fomentar el desenvolupament de nous projectes, i sensibilitzar sobre les capacitats i oportunitats per a innovar en l’entorn actual.

El nostre alumnat des del mòdul d’EIE, ha participat en la modalitat d’Idees emprenedores i d’entre 231 propostes, El Veles e Vents es va dur a casa el 1r i 2n premi dels tres que havien en aquesta categoria.

En concret l’equip guanyador del 2n premi va ser el format per: Diego Fernández i Leonardo Aldunate de 2n de VDJ i el 1r premi va ser per a Aida Maroto, Abel Landete, Yasmin Lis, Roser Botella i Javier Micó de l’equip format per alumnat de 2n de TEI A i 2n de REA. Tot l’alumnat va rebre un diploma acreditatiu i un xec per adquisició de material.

Tant l’alumnat com el professorat participant afirmen que ha sigut una experiència molt enriquidora ja que l’alumnat ha pogut practicar les seues competències personals i professionals defensant en públic un projecte d’emprenedoria.

25 N

El passat divendres 25 de novembre, a les 10.15 h va tindre lloc a l’àgora del nostre centre la lectura del Manifest i altres textos preparats pels nostres companys i companyes per denunciar la violència de gènere.

L’alumnat de PROMIG, de 1r de TAPSD, 1r i 2n de VDJ, 2n curs dels cicles de TASOCT i TIS van organitzar els actes següents:

PROGRAMACIÓ-25N-VESPRADA

Subvencions FP

S’ha comunicat a l’institut la relació de persones beneficiàries (concedides) i no beneficiàries (denegades) de les subvecions de FP – modalitat de Formació en Centres de Treball, convocades per la resolució de 4 d’abril de 2022. Durant els propers dies, des de la secretaria de l’institut, es contactarà amb les persones beneficiàries per comunicar-los la resolució. Tot l’alumnat que va participar pot consultar els llistats de beneficiàris i no beneficiaris en la Secretaria de l’IES Veles e Vents.

Els llistats s’han publicat al DOGV amb data de 15 de novembre de 2022.

Les subvencions corresponents a la modalitat de desplaçament estan pendents de resolució. Es comunicarà a través d’aquesta web tota la informació que se’ns facilite.

Els beneficiaris de les subvencions han d’aportar, en el termini de 10 dies a partir de la data d’efectes d’aquesta resolució, el compte bancari d’ingrés. Si no s’ha tramitat l’alta (o modificació si és el cas) de la domicialiació bancària en els quatre exercicis anteriors, ho hauran de realitzar d’una d’aquestes dues formes:

a) Preferentment, i a fi d’agilitzar el cobrament, a través del procediment automatizat.

b) De manera manual, descarregant i emplenant l’imprés en el tràmit manual. Aquest imprés s’entregarà al centre per a la seua posterior tramitació. És imprescindible que estiga signat i degudament emplenat, i es recomana comprovar el correcte emplenament i llegibilitat de l’IBAN per a l’agilitació dels pagaments.

Qualsevol alteració dels requisits tinguts en compte per a la concessió de la subvenció i de les obligacions adquirides és motiu de modificació d’aquesta resolució de concessió. Per això, les persones beneficiàries que incórreguen en algun dels motius de modificació establits en la convocatòria hauran de comunicar-ho a la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial mitjançant un escrit presentat de qualsevol de les formes previstes en l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques o preferentment a través de tràmit Z.

Premis Extraordinaris ESO Curs 2021-2022

Enhorabona a la nostra alumna de 1r de Batxillerat científic Irene Carrasco Alcalá, que ha rebut el Premi Extraordinari al Rendiment Acadèmic d’Educació Secundària Obligatòria de la Comunitat Valenciana del curs 2021-2022 (DOGV 28/01/2022).