Avaluació diagnòstica – Informació a les famílies

Els informem que la Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació desenvoluparà un procediment d’avaluació de diagnòstic en el qual participarà tot l’alumnat de 4t d’Educació Primària i de 2n d’Educació Secundària Obligatòria dels centres educatius sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana, tal com determina la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig d’Educació, en els seus articles 21 i 29.

A continuació poden llegir la carta completa.

a_Carta-families-val

Jornades de portes obertes

Jornada de portes obertes per a ESO i batxillerat: 21 de maig de 2024 a les 17.00 hores. Aquesta convocatòria és per a futurs estudiants que no cursen estudis en el CEIP Joan XXIII, el CEIP Les Foies i el Col·legi María Ángeles Suárez de Calderón i que continuaran estudis en l’IES Veles e Vents. Per als centres abans indicats, està prevista una jornada de portes obertes organitzada conjuntament amb el centre en què estan estudiant actualment.

Jornada de portes obertes per a Formació Professional: 15 de maig, d’acord amb la informació del cartell.

Cartell-Jornada-portes-obertes

Calendari d’exàmens convocatòria extraordinària FP

En els següents documents podeu consultar el calendari i horari dels exàmens de la convocatòria extraordinària dels estudis de FP. El primer document conté els exàmens de la convocatòria extraordinària dels segons cursos dels cicles superiors i en el segon document la resta de cursos i cicles.

CALENDARI-EXAMENS-C.E.-2Ns-FPGS

CALENDARI-EXAMENS-C.E.-1Rs-FPGS-i-1Rs-FPGM-1r-i-2n-FPB-2Ns-FPGM

Nova normativa sobre l’ús de dispositius mòbils

La Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació, ha publicat avuí al DOGV 9841/03.05.2024, la Resolució de 17 d’abril de 2024, sobre determinats aspectes per a la regulació de l’ús de dispositius mòbils en centres educatius no universitaris sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana. 

Aquesta resolució té per objecte regular l’ús de dispositius mòbils en centres educatius durant la jornada escolar (horari lectiu, temps d’esplai i desenvolupament d’activitats complementàries i extraescolars) afectant a alumnat de l’ESO/Batx i Cicles Formatius a partir del proper dilluns 6 de maig. 

Direcció ha passat al llarg del matí per totes les classes d’ESO/Batx i Cicles Formatius (on també s’informarà aquesta vesprada), per informar de la resolució. 

En el cas que es produïsca un incompliment de la mateixa, el procediment que seguirem inicialment és el següent. 

 1. El/la docent requisarà el mòbil que haurà d’apagar prèviament l’alumne/a.
  1. -En cas de ser un fet puntual, es deuria retornar en acabar la classe.
  2. -En cas de ser reincident, es telefonarà a la família de l’alumnat menor d’edat i es retornarà el mòbil per part del docent a l’alumne/a en acabar la jornada lectiva (en cas que el/la docent acabe abans la seua jornada es lliurarà a Direcció d’ estudis).
  3. – En cas de ser permanent, el/la docent haurà de telefonar a la família de l’alumnat menor d’edat per tal que vinguen a arreplegar el dispositiu. Si la jornada del docent ja ha acabat, es farà càrrec de la devolució Direcció d’Estudis. 
 2. Excepcionalitats: La Resolució estableix les següents:
  1. En el cas d’activitats que requerisquen l’ús didàctic (que han d’estar incloses tant en el PEC com en la Programació d’aula respectivament).
  2. Per raons individuals específiques de salut o altres degudament justificades.