Admissió i matrícula ESO-Bat.

El procés d’admissió es farà completament de manera telemàtica a través de la web (posarem l’enllaç quan estiga activa). Tin en compte que el tràmit només estarà actiu durant el termini de presentació de sol·licituds.

Calendari d’admissió i matriculació.

Instruccions sobre la consideració de duplicitat en el procediment d’admissió per al curs 2024-25 en el cas d’alumnat que cursa simultàniament ensenyaments d’educació secundària i ensenyaments reglats de música

Projecte Educatiu de l’IES Veles e Vents.

Normes d’Organització i Funcionament.

Baremació.

Criteri per assignar la puntuació de la circumstància específica:

 • Criteri: s’atorga 1 punt als sol·licitants empadronats en el Grau i Platja de Gandia, considerant que el límit d’aquest districte és el Carrer de Joaquim Rodrigo.
 • Documentació justificativa de complir la circumstància específica: Certificat d’empadronament.

Recorda que si has sigut admés has de formalitzar la matrícula dins del termini corresponent. Si no la formalitzes, s’entén que renuncies a la plaça.

 • Presentació del Requisit acadèmic:
  • Consulta en la resolució a través d’aquest enllaç si has de presentar el requisit acadèmic. Han de presentar necessàriament el requisit acadèmic:
   • Alumnat no matriculat durant el curs 2023-24 en centres sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana.
   • Alumnat que sol·licita plaça per a segon de Batxillerat.
   • Alumnat que sol·licita plaça per a primer de Batxillerat i que durant el curs 2023-24 no ha finalitzat un cicle de Formació Professional de grau mitjà o no ha estat matriculat en 4t d’ESO
  • Per a ESO: fins el 28 de juny.
  • Per a Batxillerat: fins el 4 de juliol.
 • Publicació de les llistes provisionals:
 • Publicació de les llistes definitives:
  • Llistes definitives ESO (22 de juliol).
  • Llistes definitives Batxillerat (25 de juliol).
 • Instruccions de matrícula per a l’alumnat que ha participat en el procés d’admissió i ha resultat admés. Si has sigut admés, has de formalitzar la matrícula dins del termini corresponent. Si no la formalitzes, s’entén que renuncies a la plaça.
  • Matrícula ESO. Recomanem la matrícula presencial perquè permet esmenar errors. Les dates són:
   • Per a l’alumnat procedent dels centres adscrits: del 25 al 28 de juny.
   • Telemàtica per a l’alumnat admés: del 22 al 25 de juliol. Accés a la web per al tràmit telemàtic.
   • Presencial per a l’alumant admés: del 22 al 26 de juliol.
   • Matrícula vacants resultants: del 29 al 31 de juliol.
  • Matrícula Batxillerat. Recomanem la matrícula presencial perquè permet esmenar errors. Les dates són:
   • Telemàtica per a l’alumnat admés: del 25 al 30 de juliol. Accés a la web per al tràmit telemàtic.
   • Presencial per a l’alumnat admés: del 25 al 31 de juliol.
   • Matrícula vacants resultants: 31 de juliol i del 2 al 5 de setembre.