Proves d’accés a cicles formatius

 • Calendari Proves d’Accés 2023

  INSCRIPCIÓ (del 20 al 31 de març de 2023):

  • SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ* per a fer la prova d’accés a cicles formatius de grau mitjà.
  • SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ* per a fer la prova d’accés a cicles formatius de grau superior.
   • La sol·licitud d’inscripció, juntament a tota la documentació necessària per a la inscripció, es pot remetre per email dins del termini de presentació de sol·licituds a 46022181.secretaria@edu.gva.es
  • Calendari de les proves.
  • Publicació llistats d’alumnes que han de realitzar la prova en un altre centre: 26 d’abril de 2023
  • Publicació llistats provisionals d’admesos: 26 d’abril de 2023
  • Publicació llistats definitius d’admesos i exclosos: 5 de maig de 2023
  • PROVES GRAU MITJÀ I SUPERIOR: 22 i 23 de maig de 2023
   • Data alternativa de realització de les proves per causes justificades: 29 de maig de 2023.
  • Horari de les proves.
  • Publicació llistats provisionals qualificacions prova grau mitjà i superior (d’acord amb la resolució, sols al tauler d’anuncis de l’institut): 1 de juny de 2023
  • Reclamació Qualificacions llistes provisionals: 2 de juny al 6 de juny de 2023 Mitjançant instància general.
   • El dia 2 de juny de 12.00 a 14.00 hores estarà el professorat corrector disponible per a l’atenció presencial de les reclamacions.
  • Termini de lliurament documentació justificativa d’exempció (excepte experiència laboral) prova grau mitjà i grau superior: del 21 de març al 30 de juny de 2023, tots dos inclusivament.
  • Publicació llistats definitius qualificacions prova grau mitjà i superior (d’acord amb la resolució, sols al tauler d’anuncis de l’institut): 8 de juny de 2023
  • Lliurament de certificats prova grau mitjà i superior: del 7 de juny al 3 de juliol de 2023

Podeu consultar la convocatòria i la normativa en el següent enllaç

Per a qualsevol qüestió derivada d’aquestes proves, dirigiu-vos a 46022181@edu.gva.es.