Proves d’accés a cicles formatius

 • Calendari Proves d’Accés 2024

  INSCRIPCIÓ (del 20 al 28 de març de 2024):

  • SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ* per a fer la prova d’accés a cicles formatius de grau mitjà.
  • SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ* per a fer la prova d’accés a cicles formatius de grau superior.
   • La sol·licitud d’inscripció, juntament a tota la documentació necessària per a la inscripció, es pot remetre per email dins del termini de presentació de sol·licituds a 46022181.secretaria@edu.gva.es
  • Calendari de les proves.
  • Publicació llistats d’alumnes que han de realitzar la prova en un altre centre: 24 d’abril de 2024
  • Publicació llistats provisionals d’admesos: 24 d’abril de 2024
   • Llistat provisional de persones admeses a PAC Grau Mitjà
   • Llistat provisional de persones admeses a PAC Grau Superior
   • Llistat provisional de persones NO admeses a PAC Grau Mitjà
   • Llistat provisional de persones NO admeses a PAC Grau Superior
   • Reclamació llistes provisionals: del 24 d’abril al 26 d’abril de 2024 mitjançant instància general.
  • Publicació llistats definitius d’admesos i exclosos: 3 de maig de 2024
   • Llistat definitiu de persones admeses a PAC Grau Mitjà
   • Llistat definitiu de persones admeses a PAC Grau Superior
   • Llistat definitiu de persones NO admeses a PAC Grau Mitjà
   • Llistat definitiu de persones NO admeses a PAC Grau Superior
  • PROVES GRAU MITJÀ I SUPERIOR: 20 i 21 de maig de 2024
   • Data alternativa de realització de les proves per causes justificades: 27 de maig de 2024.
  • Horari de les proves.
  • Publicació llistats provisionals qualificacions prova grau mitjà i superior (d’acord amb la resolució, sols al tauler d’anuncis de l’institut): 31 de maig de 2024
  • Reclamació Qualificacions provisionals: del 3 de juny al 5 de juny de 2024 mitjançant instància general.
   • El dia 5 de juny de 12.00 a 14.00 hores estarà el professorat corrector disponible per a l’atenció presencial de les reclamacions.
  • Termini de lliurament documentació justificativa d’exempció (excepte experiència laboral) prova grau mitjà i grau superior: del 20 de març al 28 de juny de 2024, tots dos inclusivament.
  • Publicació llistats definitius qualificacions prova grau mitjà i superior (d’acord amb la resolució, sols al tauler d’anuncis de l’institut): 7 de juny de 2024
  • Lliurament de certificats prova grau mitjà i superior: del 10 de juny al 28 de juny de 2024

Podeu consultar la convocatòria i la normativa en el següent enllaç.

Per a qualsevol qüestió derivada d’aquestes proves, dirigiu-vos a 46022181@edu.gva.es.