Prenem les mesures i situem l’Aula Verda

AULA A L’AIRE LLIURE
L’alumnat de 3r PMAR continua amb el projecte iniciat fa uns mesos. La tasca consisteix en agafar las mesures del pati. Posteriorment, traslladar-les al plànol sobre paper i, finalment, dibuixar les pèrgoles.

Després, toca indicar sobre el terreny (cinta mètrica, punxó, maceta, fil, tisores …) on aniran ubicades les pèrgoles.

AULA AL AIRE LIBRE
El alumnado de 3º PMAR continua con el proyecto iniciado hace unos meses. La tarea consiste en tomar las medidas del patio. Posteriormente, trasladarlas al plano sobre papel y, finalmente, dibujar las pérgolas.

Después, toca indicar sobre el terreno (cinta métrica, punzón, maza, hilo, tijeras…) dónde irán ubicadas las pérgolas.

OPEN-AIR CLASSROOM
The 3rd PMAR students continue with the project started a few months ago. The task is to take the measures of the playground. Later, transfer them to the plane on paper and, finally, draw the pergolas.

Later, it’s time to indicate on the ground (measuring tape, punch, mallet, thread, scissors…) where the pergolas will be located.

Comencem!

AULA A L’AIRE LLIURE

L’alumnat de 3r PMAR del curs 2021-2022 de l’IES Maestrat està realitzant un bonic projecte: una aula a l’aire lliure.

Dibuixos del plànol, preses de mesures… per començar el projecte. Una aula que podrà disfrutar-la tot l’alumnat, amb l’avantatge que moltes vegadesno és el mateix estudiar en un llibre que aplicar el que s’estudia, si, a més, s’ està en contacte amb la naturalesa.

AULA AL AIRE LIBRE

El alumnado de 3º PMAR del curso 2021-2022 del l’IES Maestrat está realizando un bonito proyecto: una aula al aire libre.

Dibujos del plano, tomas de medidas… para empezar el proyecto. Una aula que podrá disfrutarla todo el alumnado, con la ventaja que muchas veces no es lo mismo estudiar en un libro que aplicar lo que se estudia, si, además, se está en contacto con la naturaleza.

OPEN-AIR CLASSROOM

The students of 3rd PMAR of the year 2021-2022 of IES Maestrat are doing a beautiful project: an open-air classroom.

Drawing floor plans and taking measures to start the project. A classroom that all students will enjoy, with the advantage that it is often not the same to study with a book as to apply what we study if, besides, we are in contact with nature.

I si aprenem a l’aire lliure?

Des del Comité de Sostenibilitat i les àrees d’Educació Plàstica Visual i Audiovisual i Tecnologia aquest curs 2021-2022 hem posat en marxa el Projecte d’Innovació i Investigació Educativa: “I si aprenem a l’aire lliure?”. Compartim amb tots vosaltres el vídeo explicatiu del projecte.

Ens acompanyeu en aquest viatge?

Espai de Sostenibilitat de l’IES Maestrat

Benvinguts a l’espai de Sostenibilitat de l’IES Maestrat de Sant Mateu. Ací trobareu la informació de les iniciatives que realitzem al centre envoltades en la sostenibilitat i notícies d’interés. Ens acompanyeu en aquesta aventura?

Aquest curs 2020-2021, ens endinsem en el Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS). Durant les sessions de tutoria anirem treballant aquests ODS en diferents activitats. Entra en el següent apartat on podràs descobrir quins són els ODS i les activitats que hem realitzat per descobrir-los.

DESCOBREIX ELS ODS