Alumnat i Estudis

Alumnat

A l'IES Maestrat de Sant Mateu s'han matriculat, per al curs 2022-23, alumnat procedents d'11 poblacions: Sant Mateu, Les Coves, La Salzadella, Tírig, Xert, La Jana, Traiguera, Canet lo Roig, Cervera, Sant Rafel, Sant Jordi i de masos dispersos.
Els col·legis de Primària adscrits a l'IES Maestrat són: CEIP Mare de Déu dels Àngels, de Sant Mateu; CEIP Verge Font de la Salut, de Traiguera; CRA Araboga, de Cervera del Maestre, La Jana i Canet; CRA L'Ullastre, de La Salzadella, Xert i Tirig ; CEIP La Moreria, de Les Coves de Vinromà.

Estudis

A l’IES Maestrat, durant el curs present, s’imparteix:

Educació Secundària Obligatòria: 

   - 1r d'ESO, 
   - 2n d'ESO, 
   - 3r d'ESO i 1 grup de PDC I (Programa de Diversificació Curricular),
   - 4t d'ESO i 1 grup de PDC II (Programa de Diversificació Curricular). 
Batxillerat:

   - 1r i 2n de batxillerat de Ciències i Tecnologia i
   - 1r i 2n de batxillerat d'Humanitats i Ciències Socials.
Formació Professional:

Família Professional: ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ

   - 1r i 2n d'FPB de Serveis Administratius,
   - 1r i 2n de cicle mitjà de Gestió Administrativa,
   - 1r i 2n de cicle superior d'Administració i Finances.

Família Professional: INFORMÀTICA I COMUNICACIONS

   - 1r i 2n de Sistemes Microinformàtics i Xarxes.