Erasmus+ a l’institut Horizon Community College

L’IES MAESTRAT va sol·licitar l’any 2016 el projecte KA103 2016-1-ES01-KA103-024856, el qual va consistir en un jobshadowing de 4 dies per a 2 professores a l’Horizon Community College, Barnsley (Regne Unit). Aquesta iniciativa ha estat subvencionada per la Unió Europea en el marc d’Eramus+.

Els objectius d’aquesta activitat era que les docents pogueren aprendre sobre l’ús de les noves tecnologies en els ensenyaments de Formació Professional, altres maneres d’organització de l’alumnat de cicles formatius i el funcionament de la gestió de les pràctiques formatives al Regne Unit.

Una vegada concedit el projecte, per organitzar-lo, es van seguir els següents passos:

 1.- Realització d’una xarrada sobre les beques Erasmus+ i l’FCT Europa de la Conselleria d’Educació per a alumnat i per a professorat.

 2.- Presentació dels calendaris de les sol·licituds per a participar en el programa.

 3.- Reunió del departament d’Anglés, de Formació Professioal i direcció del centre educatiu per resoldre la concessió de les beques al professorat.

 4.- Organització de les visites al centre anglés i de l’atenció a l’alumnat de l’IES MAESTRAT.

 5.- Difusió de la mobilitat en el Consell Escolar i al claustre del professorat20170620 115006

Les professores seleccionades, Ángela Primo i Javiera Collado, van visitar el centre Horizon Community College entre el 20 i el 24 de març de 2017. El resultat de la visita es va exposar al claustre del professorat de l’IES MAESTRAT el 21 de juny d’aquest any.

A la presentació, entre altres, van informar sobre el grau de consecució dels objectius del job shadowing: 

  1. Hem après la gestió i control de les pràctiques de formació professional en un institut del Regne Unit.

  2. No hem signat cap conveni de col·laboració entre l’institut d’acollida però el centre ens ajudarà a trobar una empresa.

  3. Hem observat i après altres metodologies i noves idees de l’ensenyament i aprenentatge; intercanvi de bones practiques i compartir diferents enfocaments educatius.
  4. Hem proposat la idea de fer intercanvis d’estudiants entre instituts.
  5. Hem estudiat el mercat laboral del Regne Unit.

 A continuació us deixem l’enllaç a la presentació que es va realitzar 

Erasmus+ Barnsley

________________________________________________________

Erasmus+ at Horizon Community College

In 2016, IES MAESTRAT applied for the project KA103 2016-1-ES01-KA103-024856, which consisted of 4-day job shadowing for 2 teachers at Horizon Community College, Barnsley (UK) ). This initiative was funded by the European Union through Eramus +.

The objectives of this activity were that teachers learnt about the use of new technologies in Vocational Training, about other ways of organizing Vocational Training students, and about the management of internships in the United Kingdom.

Once the project was granted, it was organised according to the following steps: 

1.- Giving a talk to teachers and students about Erasmus + scholarships and FCT Europe ones of  the Ministry of Education.

2.- Presentation of the calendars to apply for these programmes.

3.- Meetings of the English Department, the Vocational Training Department and the school management team to resolve the concession of the teachers’ scholarships.

4.- Organization of the visits to the English school and the attention to IES MAESTRAT students.

5.- Dissemination of the mobility to the School Council and teaching staff.

The selected teachers, Ángela Primo and Javiera Collado, visited Horizon Community College from 20th- 24th March 2017. The result of the visit was presented to IES MAESTRAT teaching staff on 21st June of the same year.

In the presentation, they informed us about the degree of achievement of their job shadowing objectives:

  1. We have learned about internship management and control in a UK college.

  2. We have not signed a collaboration agreement with the host college, but they will help us find a company.

  3. We have done observation and learned about other methodologies and new teaching – learning ideas; we have also shared good practices and different educational approaches.

  4. We have proposed the idea of prospective student exchanges between both schools.

  5. We have studied the UK labour market.

On the link below, you can see their presentation.

Erasmus+ Barnsley