Tràmits electrònics

Gestió de títols i taxes:

  - Impresos de taxes. Enllaç web GVA.

  - Expedició de títols acadèmics i professionals. Procediments. 
  - Imprès de sol·licitud de títol. Descàrrega.

Descàrrega de sol·licituds:

  - Model estàndard. Conselleria GVA.
 
Cicles formatius

 - Anul·lació de matrícula en Cicle Formatiu. Annex VII.
 - Renúncia de convocatòries de Cicles Formatius. Annex IX.
 - Exempció del mòdul de Formació en Centres de Treball. Annex X.
 - Ajornament de la qualificació del mòdul de Formació en Centres de Treball. Annex XIII.