Prenem les mesures i situem l’Aula Verda

AULA A L’AIRE LLIURE
L’alumnat de 3r PMAR continua amb el projecte iniciat fa uns mesos. La tasca consisteix en agafar las mesures del pati. Posteriorment, traslladar-les al plànol sobre paper i, finalment, dibuixar les pèrgoles.

Després, toca indicar sobre el terreny (cinta mètrica, punxó, maceta, fil, tisores …) on aniran ubicades les pèrgoles.

AULA AL AIRE LIBRE
El alumnado de 3º PMAR continua con el proyecto iniciado hace unos meses. La tarea consiste en tomar las medidas del patio. Posteriormente, trasladarlas al plano sobre papel y, finalmente, dibujar las pérgolas.

Después, toca indicar sobre el terreno (cinta métrica, punzón, maza, hilo, tijeras…) dónde irán ubicadas las pérgolas.

OPEN-AIR CLASSROOM
The 3rd PMAR students continue with the project started a few months ago. The task is to take the measures of the playground. Later, transfer them to the plane on paper and, finally, draw the pergolas.

Later, it’s time to indicate on the ground (measuring tape, punch, mallet, thread, scissors…) where the pergolas will be located.