Documents i llibres de text

Documents per a les famílies

- Calendari Escolar, curs 22-23. PDF

- Dossier Informatiu del Centre, curs 22-23. PDF
                         , curs 21-22. PDF

Autoritzacions:

- d’absència/retard de l’alumnat. PDF - ZIP (editables)

- d’eixida del recinte escolar. PDF - ZIP (editables)

- de no-assistència al menjador escolar. PDF - ZIP (editables)

Instàncies:

- general PDF - ZIP (editables)

Xarxa llibres

- Sol·licitud de participació en el programa de banc de llibres per part de les FAMÍLIES, de l'alumnat que vulga participar per primera vegada.
  🔴 Enllaç web GVA

Llibres de Text

CURSESOBATXILLERATCICLES (FP)
2023-241r 2n3r4tTOT1r2nTOTAdmin. – Infor.
2022-23ESO 22-23 (PDF)BAT 22-23 (PDF)FP 22-23 (PDF)