Valoració proves PAU ’23

VALORACIÓ DELS RESULTATS DE LES PROVES PAU (Convocatòria ordinària)

Publicades les notes definitives de les proves PAU, l’IES Maestrat fa una valoració dels resultats.

L’alumnat que ha cursat 2n de batxillerat i ha superat les proves PAU té una mitjana de batxillerat de 8,156. La mitjana de la prova NAU d’aquest alumnat és de 7,732. Això implica una davallada de les notes només 0,424 punts.

D’altra banda, l’alumnat que ha resultat ser no apte s’ha quedat a 32 mil·lèsimes un d’ells i a 8 centèsimes l’altre de poder prorratejar la mitjana de la fase obligatòria amb la nota de batxillerat. En el cas de no haver existit el requisit de necessitar un 4 de mitjana de la fase obligatòria, aquests dos alumnes hagueren tingut un 5,41 i un 5,54 de nota NAU.

Si comptem aquestes notes NAU juntament amb les de l’alumnat de ciències apte, tindríem una mitjana de batxillerat de 7,908 i la mitjana de la nota NAU de l’alumnat de ciències seria 7,385. Això implicaria que aquest alumnat de mitjana, hauria baixat 0,523 la nota de batxillerat.

Pel que fa a l’alumnat que ha cursat 2n BAHA, té una mitjana de batxillerat de 7,004, mentre que de les NAU la mitjana és de 6,560. Això implica que entre la nota que han obtingut a l’IES Maestrat i la que han aconseguit a les PAU hi ha una diferència de 0,444 punts.

Per fer una comparativa amb altres centres, la diferència entre la mitjana PAU i la mitjana de batxillerat del primer centre de la província de Castelló és de -0,643 punts. Cadascú que traga les pròpies conclusions.

Analitzades les dades numèriques traiem les següents conclusions.

  • L’IES Maestrat anima a l’alumnat a cursar batxillerat i l’alumnat i professorat treballa per aconseguir la titulació. Quan participa en una avaluació externa, que requereix moltes hores de concentració, malgrat el nerviosisme, l’alumnat és capaç de rendir perquè, tenen un hàbit de treball i una preparació al darrere.
  • Des de l’IES Maestrat s’anima l’alumnat a participar en la prova PAU perquè pensem que és el moment òptim per poder aprovar. SEMPRE ens centrem en els interessos de cada alumne en particular MAI ens fixem en voler augmentar la mitjana com a centre.

Davant d’aquestes conclusions podem afirmar que l’IES Maestrat és un centre inclusiu que vetlla pels interessos personals i particulars de cadascuna de les persones que s’hi matriculen.

F. Villalta
Directora de l’IES Maestrat

PAU: prova d’accés a la universitat.
NAU: nota d’accés a la universitat.