Accés a la Universitat 2020

Ja estan en el web de la Conselleria informació sobre el procés de les proves PAU i la preinscripció universitària:

Els documents que us poden interessar són:

  • Calendari de les PAU
  • Horari de les proves
  • Document de ponderacions.
  • Calendari de la Preinscripció.
  • Instruccions de la Preinscripció Universitària.
  • Informació sobre Graus amb Programa Grau-Màster i sobre Graus amb requisits especials en la Preinscripció.
Categories PAU