Informatica i comunicacions
INFORMÀTICA I COMUNICACIONS
Grau Mitjà
GRAU MITJÀ

CF G. Mitjà: Sistemes Microinformàtics i Xarxes

Síntesi

 • Família professional del cicle: Informàtica i comunicacions
 • Hores del cicle: 2.000 h. (detall)
 • Cursos acadèmics: 2
 • Diürn o vespertí? Diürn
 • Pràctiques en centres de treball: sí, el tercer trimestre del 2n curs.

Legislació

Preguntes Freqüents

Què estudiaré?

1r CURS

 • Muntatge i Manteniment d’Equips (7 h/set.)
 • Xarxes Locals (7 h/set.)
 • Aplicacions Ofimàtiques (7 h/set.)
 • Sistemes Operatius Monoestació (4 h/set.)
 • Anglès (2 h/set).
 • Formació i Orientació Laboral (3 h/set.)

2n CURS

 • Sistemes Operatius en Xarxa (8 h/set. trim. 1 i 2)
 • Seguretat Informàtica (5 h/set. trim. 1 i 2)
 • Serveis en Xarxa (8 h/set. trim. 1 i 2)
 • Aplicacions Web (4 h/set. trim. 1 i 2)
 • Anglès (2 h/set. trim. 1 i 2)
 • Empresa i Iniciativa Emprenedora (3 h/set. trim. 1 i 2)
 • Formació en Centres de Treball (3r trimestre)

En acabar, quines ocupacions puc exercir?

 • Tècnic/a d’instal·lacions-reparacions d’equips informàtics.
 • Tècnic/a de suport informàtic. 
 • Tècnic/a de xarxes de dades.
 • Reparador/a de perifèrics de sistemes microinformàtics.
 • Comercial de microinformàtica.
 • Operador/a de teleassistència.
 • Operador/a de sistemes.

I si vull continuar formant-me, a quins cicles puc accedir?

 • Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa (enllaç).
 • Desenrotllament d’Aplicacions Multiplataforma (enllaç).
 • Desenrotllament d’Aplicacions Web (enllaç).
 • Aquest títol professional de grau mitjà permet l’accés a altres cicles de grau superior de diferents famílies professionals.

Enllaços divulgatius del cicle

Tríptics

 • Divulgació del CFGM d’informàtica (SMX) en la Fira Formativa (Abr.’23). Enllaç tríptic.

Vídeos