Proves d’accés a cicles d’FP

1 Normativa

RESOLUCIÓ de 2 de febrer de 2024, de la Direcció General de Formació Professional, per la qual es convoquen proves d’accés als cicles de grau mitjà i superior l’any 2024. Enllaç.

2 Dirigides a

Persones que no reuneixin els requisits acadèmics d'accés directe i, a més:
* Proves de grau mitjà: tindre 17 anys o fer-los durant l'any 2024.
* Proves de grau superior: tindre 19 anys o fer-los durant l'any 2024, o 18 anys en el cas de tindre un títol de tècnic/a d’FP.

3 Calendari

 • Inscripció: del 20 al 28 de març
 • Llistes provisionals de persones admeses: 24 d’abril
 • Reclamació llistats provisionals: del 24 al 26 d’abril
 • Llistes definitives de persones admeses i excloses: 3 de maig
 • Realització de les proves: 20 i 21 de maig

4a Estructura de proves d’accés CFGM

1. Part lingüística:
  a) Llengua i literatura castellana o valenciana (a elegir)
  b) Llengua estrangera (anglès) 
2. Part social: ciències socials, geografia i història
3. Part científica-matemàtica-tècnica:
  a) Matemàtiques
  b) Ciències naturals 
  c) Tractament de la Informació i competència digital

4b Estructura de proves d’accés CFGS

1. Part comuna:
 a) Llengua i literatura castellana o valenciana (a elegir)
 b) Llengua estrangera (anglès)
 c) Matemàtiques
 d) Tractament de la Informació i competència digital
2. Part específica: constarà de dos apartats amb continguts de coneixements bàsics de matèries de Batxillerat que faciliten la connexió amb el cicle de grau superior triat.

Enllaços GVA

Resultats

CURSCF GRAU MITJÀCF GRAU SUPERIOR
24-25Sol·licituds
23-24ResultatsResultats
23-24ActaActa

Nota important

 • En l’IES Maestrat només es podran realitzar les proves de la branca d’Humanitats i Ciències Socials.
Infografia
Any 2024