Proves d’accés a cicles d’FP

1 Normativa

Resolució d’11 de gener de 2023, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, per la qual es convoquen proves d’accés als cicles formatius de grau mitjà i superior de Formació Professional per a l’any 2023. Enllaç.

2 Dirigides a

Persones que no compleixin els requisits acadèmics d'accés directe:
* Proves de grau mitjà: tindre 17 anys o complir-los durant l'any 2023.
* Proves de grau superior: tindre 19 anys o complir-los durant l'any 2023.

3 Calendari

 • Inscripció: del 20 al 31 de març
 • Llistes provisionals de persones admeses: 27 d’abril
 • Reclamació llistats provisionals: del 27 al 30 d’abril
 • Llistes definitives de persones admeses i excloses: 5 de maig
 • Realització de les proves: 22 i 23 de maig

4a Estructura de proves d’accés CFGM

1. Part lingüística:
  a) Llengua i literatura castellana o valenciana (a elegir)
  b) Llengua estrangera (anglès) 
2. Part social: geografia i història 
3. Part científica-matemàtica-tècnica:
  a) Matemàtiques
  b) Ciències naturals 
  c) TIC

4b Estructura de proves d’accés CFGS

1. Part comuna:
 a) Llengua i literatura castellana o valenciana (a elegir)
 b) Llengua estrangera (anglès)
 c) Matemàtiques
 d) TIC
2. Part específica: constarà de 2 apartats corresponents a 2 assignatures de Batxillerat segons l'opció a la qual estigui adscrit el cicle formatiu. 

Enllaços GVA

Resultats

CURSCF GRAU MITJÀCF GRAU SUPERIOR
23-24ResultatsResultats
23-24ActaActa

Nota important

 • En l’IES Maestrat només es podran realitzar les proves de la branca d’Humanitats i Ciències Socials.
Infografia