Administracio-i-gestio
ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ
GRAU SUPERIOR

CF G. Superior: Administració i finances

Síntesi

 • Família professional del cicle: Administració i gestió
 • Hores del cicle: 2.000 h. (detall)
 • Cursos acadèmics: 2
 • Diürn o vespertí? Diürn
 • Pràctiques en centres de treball: sí, el tercer trimestre del 2n curs.

Legislació

Preguntes Freqüents

Què estudiaré?

1r CURS

 • Gestió de la documentació jurídica i empresarial (3 h/set.)
 • Recursos humans i responsabilitat social corporativa (2 h/set.)
 • Ofimàtica i procés de la informació. (6 h/set.)
 • Procés integral de l’activitat comercial (5 h/set.)
 • Comunicació i atenció al client (5 h/set.)
 • Anglès (3 h/set.)
 • Formació i Orientació Laboral (3 h/set.)
 • Horari reservat per al mòdul impartit en anglès (3 h/set.)

2n CURS

 • Gestió de recursos humans (5 h/set. trim. 1 i 2)
 • Gestió financera (6 h/set. trim. 1 i 2)
 • Comptabilitat i fiscalitat (6 h/set. trim. 1 i 2)
 • Gestió logística i comercial (4 h/set. trim. 1 i 2)
 • Simulació empresarial (7 h/set. trim. 1 i 2)
 • Projecte d’Administració i finances (40 h totals)
 • Horari reservat per al mòdul impartit en anglès (2 h/set. trim. 1 i 2)
 • Formació en Centres de Treball (3r trimestre)

En acabar, quines ocupacions puc exercir?

 • Administratiu d’oficina.
 • Administratiu comercial.
 • Administratiu financer.
 • Administratiu comptable.
 • Administratiu de logística.
 • Administratiu de banca i d’assegurances.
 • Administratiu de recursos humans.
 • Administratiu de l’Administració pública.
 • Administratiu d’assessories jurídiques, comptables, laborals, fiscals o gestories.
 • Tècnic en gestió de cobraments.
 • Responsable d’atenció al client.
 • Accés a la funció pública
 • Accés a oposicions de funcionari de carrera de cossos o escales del grup B.

I si vull continuar formant-me, què puc accedir?

Accés a la universitat. Els tècnics superiors de Formació Professional ingressen sense necessitat de superar la prova d’accés (RD 412/2014, de 6 de juny, que regula els procediments d’admissió als ensenyaments universitaris oficials de grau). La seva nota serà la del seu expedient acadèmic, que podran millorar presentant-se a la fase voluntària de la prova d’accés.

Accés a altres cicles de grau superior.

Enllaços divulgatius del cicle

Tríptics

 • Divulgació del CFGS d’administració i finances en la Fira Formativa (Abr.’23). Enllaç tríptic.

Vídeos

 • Presentació dels Cicles Formatius de l’IES Maestrat en el I Congrés Educació i Entorn Rural (Feb.’23).
  • Programes de gestió i simulació explicats per l’alumnat. Enllaç vídeo.