Erasmus + al Maestrat

A l’any 2012 es presenta a l’IES MAESTRAT un projecte de direcció que aposta, de forma decidida, per la internacionalització del centre. I aquest mateix curs 2012-13, la professora de Formació i Orientació Laboral Amèlia Ferreres, presenta la documentació per sol·licitar la Carta Erasmus d’Educació Superior (carta ECHE) per al període 2014-2020 http://migraciones.edu.gva.es/wp49_prueba1/wp-content/uploads/2020/02/ERAMUS_2014-2020.pdf

Els objectius d’aquesta carta són:

  • Ampliar els horitzons dels/de les estudiants d’un institut rural, aprendre sobre els requeriments del mercat de treball europeu.
  • Desenvolupar les habilitats i competències del professorat i alumnat de la Formació Professional d’Administració i Finances en una llengua estrangera.
  • Conèixer l’economia i la cultura d’altres països europeus dels membres de la comunitat educativa.
  • Adquirir experiència laboral.
  • Incrementar la cooperació entre instituts, empreses i altres tipus d’organitzacions d’altres països europeus.

Amb l’obtenció de la Carta des de l’any 2014 fins el 2020 (excepte la convocatòria de 2015) s’han presentat 6 sol·licituds de KA103 per a realitzar mobilitats d’alumnat i professorat en qualsevol país de la Unió Europea.

Als submenús de la pestanya Prog. Europeus teniu la informació resumida dels projectes presentats i algunes fotografies de les activitats realitzades.