Borsa de treball

La borsa de treball de l’IES Maestrat busca facilitar la relació de l’antic alumnat dels diferents estudis de formació professional i batxillerat que s’impartixen en l’institut amb les empreses, associacions i administracions públiques interessades en la contractació de professionals qualificats i competents.

Els seus objectius són:

  • facilitar la inserció laboral de l’alumnat del centre i
  • oferir un servei a les empreses, associacions i administracions públiques de la comarca relacionat amb les demandes professionals.

Informació per a l’alumnat

Pot inscriure’s en aquesta Borsa qualsevol ex-alumne/a titulat/da d’aquest centre en estudis de formació professional de la família d’Administració i Gestió, d’Informàtica i Comunicacions o de Batxillerat en qualsevol de les modalitats, sempre que siga major de 18 anys, emplenant les dades de contacte i acceptant el consentiment.

L’institut només utilitzarà les dades de l’alumnat per filtrar els perfils més adequats per a l’oferta laboral i els remetrà l’oferta de l’empresa, associació o administració pública, adaptada al seu perfil professional i/o acadèmic. En cap cas facilitarà les dades de l’alumnat a les organitzacions o institucions.

Enllaços d'interés:

 - Emplea FP     - Labora GVA

Informació per a les empreses i administracions públiques

Les empreses que disposen d’ofertes de treball poden enviar-les a l’IES Maestrat emplenant el formulari següent:

Formulari per a les empreses i administracions públiques

El centre redirigirà aquesta oferta a l’alumnat que forme part de la base de dades de la Borsa de treball i, a més, complisca els requisits demandats, mitjançant el correu electrònic facilitat.

Autorització cessió de dades a la Borsa de Treball de l’IES Maestrat

D’acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals (LOPDGDD), la BORSA DE TREBALL de l’IES Maestrat tractarà les dades facilitades amb la finalitat de gestionar la seva inscripció en la plataforma com a titulat/da i rebre les ofertes laborals, però en cap cas les dades seran cedides a altres empreses i Administracions Públiques.

Vostè podrà exercir, si així ho desitja, els drets d’accés, rectificació, supressió i els altres reconeguts a la normativa anteriorment mencionada dirigint-se al correu electrònic 12004400@edu.gva.es. Per a més informació sobre com estem tractant les seves dades, accedeixi a la nostra política de privacitat.