Història

Inaguració

El nostre institut va començar a funcionar el curs 1986-1987 amb el nom d’Institut d’Ensenyament Mitjà de Sant Mateu. Com que l’edifici encara estava en construcció, els dos primers trimestres es va ubicar al primer pis de les antigues escoles municipals, on es van fer servir únicament tres aules: dues per a la docència i l’altra com a sala del professorat, secretaria, etc. Les obres van concloure a finals del mes de març de 1987, i això va fer que al tercer trimestre ja es poguera desenvolupar la docència al nou edifici, ubicat a la carretera de Tírig, tot i que pel reduït nombre d’alumnat, només s’utilitzava el primer pis. No va ser fins el 15 de maig d’aquell mateix any, que es va fer la inauguració oficial de l’institut a càrrec del Conseller de Cultura, Educació i Ciència de la Generalitat Valenciana, Ciprià Císcar.

Enllaços d'interès:
- Discurs inaugural del primer director, Miguel Carlos Ruíz (15/05/1987). Enllaç PDF.
- Retall de premsa estat de les obres (20/02/1987). Enllaç PDF.
- Retall de premsa inauguració de l'institut (17/05/1987). Enllaç PDF.
- Retall de premsa entrevista a Miguel Carlos Ruíz(29/05/1987). Enllaç PDF.

Els inicis, fins 1990

Els pioners del centre, que en aquell moment no tenia nom propi, van ser: Miguel Carlos Ruíz Caballero, com a únic professor amb destinació definitiva, i Manuel Gargallo Sos, Luís Moliner Cano i Mónica Sales Muñoz, com a personal d’administració i serveis. Aquest primer curs, el claustre va estar format per 6 professors i professores: Miguel Carlos Ruíz, com a professor de les matèries científiques; Inés Altaba, com a professora de les matèries lingüístiques; Carmen Sanz, com a professora de Geografia i Història; Queremón Riba, com a professor de les matèries d’administració; César López, com a professor d’Educació Física i compartit amb l’institut d’Alcalà de Xivert, i mossén Florencio Albero, com a professor de Religió.

Miguel Carlos Ruíz Caballero, primer director, va formar el seu equip directiu amb Inés Altaba com a cap d’estudis, Carmen Sanz com a sotsdirectora i Queremón Riba com a secretari, i va exercir el seu càrrec des del curs 1986-1987 al 1989-1990.

L’ensenyament es va iniciar amb dos plans d’estudis: el Batxillerat General Experimental (BGE), amb 33 alumnes matriculats al primer curs, i la Formació Professional (FP1), amb 25 matrícules al primer curs de la branca administrativa i comercial. L’institut era comarcal, així doncs, l’alumnat procedia de Sant Mateu i de la resta de poblacions del voltant.

Anys 90

La direcció va continuar amb Rosa María Mas Ribes el curs 1990-1991, seguida de Teresa Puig Fonollosa el 1991-1992 i de Milagros García Igual el 1992-1993. Amb el pas del temps van anar augmentant els nivells d’ensenyament, la matrícula de l’alumnat i la plantilla del professorat. El curs 1992-1993 es va adoptar un nou pla d’estudis encara experimental de la nova llei LOGSE: l’Educació Secundària Obligatòria (ESO) i es va impartir només el 3r curs. Progressivament es van anar incorporant el 4t curs i els dos cursos del Batxillerat, que era un altre pla d’estudis experimental d’aquesta nova llei educativa.

El curs 1993-1994 Miguel Carlos Ruíz Caballero va tornar a assumir la direcció del centre fins el 1996-1997. Després d’aquest període, Teresa Puig Fonollosa va ser l’encarregada de dirigir el centre durant 7 anys, des del curs 1997-1998 fins el 2003-2004.

El curs 1997-1998 l’alumnat que cursava 7é i 8é d’EGB als seus pobles es va incorporar a cursar 1r i 2n d’ESO a l’institut i aquest va passar a anomenar-se Institut d’Ensenyament Secundari de Sant Mateu, perquè encara no tenia nom propi. Com la infraestructura era insuficient, es va tornar a fer ús de les aules de les antigues escoles municipals. Per tant l’institut estava ubicat en dos edificis diferents: un a la carretera de Tírig i l’altre al carrer de la Mare de Déu dels Àngels. Per això, l’Administració va dotar el centre amb una altra cap d’estudis, una altra administrativa i una altra conserge. El canvi va ser molt gran tant acadèmicament com logísticament, ja que va ser necessari gestionar el transport i el menjador escolar. Com que va continuar augmentant la matrícula de l’alumnat, el curs 2000-2001 es van habilitar barracons al pati de les escoles municipals per tal d’ubicar tot l’alumnat.

Nou institut

L’any 1995-1996 l’equip tècnic de Conselleria va considerar que l’edifici de l’institut presentava deficiències en l’estructura i, finalment, uns anys més tard es va decidir enderrocar-lo. Mentre es continuava utilitzant l’edifici vell, s’anava construint el nou de manera perpendicular a l’original. El tercer trimestre del curs 2002-2003 es va fer el trasllat a la primera part del nou edifici i va ser ocupat per tot l’alumnat de l’institut. Així doncs, es van abandonar definitivament els barracons i les aules de les escoles municipals. Aleshores, es va enderrocar l’edifici vell per poder acabar de construir la segona part, que va finalitzar al juny del 2006. El curs 2006-2007 ja va començar amb tot l’edifici complet ubicat al camí de la Font de Morella i el dia 6 de desembre del 2006 es va fer la inauguració oficial a càrrec del Conseller de Cultura, Educació i Esport de la Generalitat Valenciana, Alejandro Font de Mora, qui va descobrir una placa que recordarà per sempre aquesta important efemèride.

En aquest període va haver-hi canvis en la direcció del centre. El curs 2004-2005 va assumir-la Javier Remiro Herrero i el 2005-2006, Gloria Capafons Castell, que va continuar-la fins el 2011-2012.

25é aniversari

El dia 24 de juny del 2011 es va commemorar el 25é aniversari de l’institut. En 25 anys d’història havien passat moltes coses: s’havien tingut tres edificis diferents i aules prefabricades en diferents ubicacions, s’havia assumit l’augment de nivells i d’alumnat amb la incorporació de 1r i 2n d’ESO, s’havia hagut de gestionar el menjador i el transport escolar, entre d’altres, per la qual cosa es va celebrar una gran festa on van participar el professorat, l’alumnat i l’AMPA. L’alumnat va representar el musical de Mecano Hoy no me puedo levantar, que va ser tot un èxit, i l’institut va convidar tots els assistents a un àpat. L’acte va finalitzar amb focs artificials i amb l’actuació del grup Jar Rock Experience, format per alguns antics alumnes, i discoteca mòbil. Va ser un dia memorable per al record.

Actuació Grup Jar Rock Experience XXVé Aniversari
Actuació del grup Jar Rock Experience, festa del XXVé aniversari.
Enllaços d'interès, vídeo de l'acte festiu de la commemoració del XXVé aniversari:
- 1/3. Parlaments. Enllaç Youtube.
- 2/3. Festa, teatre musical. Enllaç Youtube.
- 3/3. Festa, teatre musical. Enllaç Youtube.
Enllaços d'interès. Discursos de les direccions del centre.
Miguel Carlos Ruíz
Teresa Puig
Milagros García
Javier Remiro
Glòria Capafons

2012-2020

Des del curs 2012-2013 fins el 2019-2020 va dirigir el centre Vicent Lluís Pitarch Nebot. L’any 2014, tot i que anteriorment ja s’havia participat en programes d’estades d’alumnat i professorat a nivell europeu (Comenius), l’IES es va acollir a Erasmus +, programa per a estades de formació del professorat i de pràctiques de l’alumnat de cicles formatius en empreses estrangeres.

L’any 2015 es va organitzar un referèndum per donar-li nom al centre i un concurs per a elegir-ne un logotip. El nom triat per a l’institut va ser: IES Maestrat.

El curs 2019-2020 va ser difícil i tot un repte per a la gestió de l’institut ja que una pandèmia va obligar a tancar el centre el març del 2020. L’ensenyament va continuar de manera virtual mitjançant dispositius electrònics i tothom s’hi va haver d’adaptar.

Anys 20

Des del curs 2020-2021 està al capdavant de la direcció Felicidad Villalta Sales. En el seu primer curs escolar com a directora del centre es va haver d’enfrontar a una sèrie restriccions per la pandèmia que van obligar a canviar hàbits, organització, etc. Una bona notícia aquest curs va ser l’adjudicació d’un nou cicle formatiu: Sistemes Microinformàtics i Xarxes.

En aquest últim curs, 2022-2023, l’IES Maestrat de Sant Mateu té una matrícula de 510 alumnes procedents d’11 poblacions: Sant Mateu, les Coves de Vinromà, Catí, la Salzadella, Tírig, Xert, la Jana, Traiguera, Canet lo Roig, Cervera i Sant Rafel. Impartixen docència 74 professors i professores repartits en 19 departaments diferents i quant a personal d’administració i serveis l’institut compta amb dues administratives i dues conserges.

Claustre Professorat i PAS Curs 2022-2023
Claustre Professorat i PAS Curs 2022-2023

Direccions del centre