Sortida a Morella

SORTIDA A MORELLA AMB L’ALUMNAT DE 4T D’ESO.
UNA EXPERIÈNCIA D’APRENENTATGE-SERVEI
DES DE L’EF ENTRE L’IES Maestrat i l’IES Els Ports

Per al dia 27 de març el professorat d’EF de l’IES Maestrat i de l’IES Els Ports van organitzar una sortida per les rodalies de Morella amb unes activitats paral·leles. En aquesta activitat va participar l’alumnat de 4t d’ESO de l’IES Maestrat i l’alumnat de l’IES Els Ports que cursa el cicle d’FP de Guia en el medi natural i temps lliure.

L’alumnat del cicle formatiu, mitjançant la metodologia d’aprenentatge-servei, van treballar els continguts corresponents al seu currículum educatiu sent el nostre alumnat de 4t l’usuari del servei. Elements com l’activitat física, la vida activa, el reconeixement del patrimoni natural i cultural proper, els hàbits saludables, l’ocupació activa dels temps lliure, etc. són objectius que vam buscar assolir amb l’activitat per l’alumnat de 4t. En canvi, per a l’alumnat del cicle els objectius eren organitzar una sortida, conduir un grup per la muntanya, dinamitzar activitats físico-recreatives, etc.

La metodologia d’aprenentatge-servei (ApS) és un enfocament educatiu que combina processos d’aprenentatge amb accions solidàries i de servei a la comunitat. En aquest model, els estudiants adquireixen coneixements i habilitats a través de la realització de projectes pràctics que tenen un impacte positiu al seu entorn.

La metodologia d’ApS implica la planificació i execució d’activitats que aborden necessitats reals de la societat, ja sigui a nivell local, nacional o global.

Algunes característiques clau de la metodologia d’ApS inclouen:

  • Participació activa: Els estudiants no només aprenen de manera passiva, sinó que també s’involucren activament a la resolució de problemes reals.
  • Col·laboració: Fomenta el treball en equip i la col·laboració entre estudiants, docents, institucions educatives i la comunitat en general.
  • Reflexió: Es promou la reflexió sobre l’experiència de servei, cosa que permet als estudiants aprendre tant dels èxits com dels desafiaments trobats durant el procés.
  • Desenvolupament d’habilitats: Els estudiants desenvolupen una àmplia gamma d’habilitats, que van des d’habilitats tècniques específiques fins a habilitats socials i emocionals com a empatia, treball en equip i lideratge.
  • Impacte social: Els projectes d’Aps estan dissenyats per tenir un impacte positiu mesurable a la comunitat, la qual cosa permet als estudiants veure directament com la seva feina beneficia els altres.

Per tant, la metodologia d’aprenentatge-servei integra l’aprenentatge acadèmic amb l’acció solidària, brindant als estudiants una experiència educativa significativa i contribuint al benestar de la societat.

Des del departament d’Educació Física de l’IES Maestrat agraïm l’atenció i col·laboració desenvolupada amb el professorat de l’IES Els Ports així com l’interès del seu alumnat.

Joan Ortí
Dpt. d’Educació Física