Geografia i Història

Components:

  • Pepa Alabort Ribes (Directora de Departament)
  • Diego Fernández Vilaplana
  • Vanessa Masià Bañó
  • Aitana Ortíz Juan

 

Documentació: