Aneu a la barra d'eines

Professorat

INFORMACIÓ DE PROFESSORS PER DEPARTAMENT INFORMACIÓ DE TUTORS

INFORMACIÓ DE PROFESSORS PER DEPARTAMENT
ANGLÉS Atenció a pares/mares
   Montse Albert Beltrán albert_mmo@gva.es dilluns de 12:00 a 12:55
   Francisco Cristobal Abad Vicens fcabad@iesandreusempere.es dilluns de 11:05 a 12:00
   Ludmila Agulló Llópis ludmilaagullo@iesandreusempere.es dilluns de 12:00 a 12:55
   María Teresa Chafer Soler maytechafer@iesandreusempere.es dimarts de 11:05 a 12:00
ARTS GRÀFIQUES Atenció a pares/mares
   Imma Bononad Plancha bononad_imm@gva.es dimarts de 09:50 a 10:45
   Rosario Águeda Hernández Juan rosariohernandez@iesandreusempere.es dimecres de 08:55 a 09:50
   Manuel Torró Quinto manueltorro@iesandreusempere.es dilluns de 12:00 a 12:55
ARTS PLÀSTIQUES Atenció a pares/mares
   Eva Cuesta Requena evacuesta@iesandreusempere.es dijous de 09:50 a 10:45
   Carmen Calabuig Barceló calabuig_marbar@gva.es miécoles de 12:00 a 12:55
   Cristina Marco Carbonell marco_cricar@gva.es dilluns de 11:05 a 12:00
   Nuria Verdú Verdú nuriaverdu@iesandreusempere.es divendres de 11:05 a 12:00
BIOLOGIA Atenció a pares/mares
   Óscar Espi Pérez espi_osc@gva.es dijous de 11:05 a 12:00
   Jorge Micó Giner jorgemico@iesandreusempere.es dijous de 12:00 a 12:55
   Maria Teresa Soler Monerris msolermonerris@iesandreusempere.es dimecres de 12:00 a 12:55
CASTELLÀ Atenció a pares/mares
   Celia Reverte Bernabeu reverte_cel@gva.es dimarts de 12:00 a 12:55
   Ana Gisbert Palacios gisbert_anapal@gva.es dimecres de 11:05 a 12:00
   Patricia García Moya patriciagarcia@iesandreusempere.es dilluns de 09:50 a 10:45
   Rosa Sanfrancisco Grau sanfrancisco_rosgra@gva.es dimecres de 08:55 a 09:50
ECONOMIA Atenció a pares/mares
   Andrea Gilabert Brotons andreagilabert@iesandreusempere.es dimecres de 08:55 a 09:50
EDUCACIÓ FÍSICA Atenció a pares/mares
   Miguel Mora Borrás mora_migbor@gva.es dimecres de 12:00 a 12:55
   Inurvis Bello Rubio inurvisbello@iesandreusempere.es divendres de 11:05 a 12:00
FILOSOFIA Atenció a pares/mares
   Manuel Yera Lloret manuelyera@iesandreusempere.es dilluns de 12:00 a 12:55
   Maria Teresa Sempere Aznar teresasempere@iesandreusempere.es dimecres de 11:05 a 12:00
FÍSICA I QUÍMICA Atenció a pares/mares
   Vicente Moll Torregosa moll_vic@gva.es dijous de 11:05 a 12:00
   Violeta López Canut violetalopez@iesandreusempere.es dimecres de 11:05 a 12:00
FRANCÉS Atenció a pares/mares
   Carolina Martínez Miralles martinez_carmir@gva.es dimarts de 09:50 a 10:45
GEOGRAFIA I HISTÒRIA Atenció a pares/mares
   Pepa Alabort Ribes alabort_josrib@gva.es -
   Diego Fernández Vilaplana fernandez_die@gva.es divendres de 12:00 12:55
   Belén Giménez Muñoz belenjimenez@iesandreusemepere.es divendres de 12:00 a 12:55
   Aitana Ortiz Juan ortiz_mai@gva.es dijous de 12:00 a 12:55
GREC Atenció a pares/mares
   Encarna Santos del Águila santos_enc@gva.es divendres de 13:15 a 14:10
INFORMÀTICA Atenció a pares/mares
   Patricia Pérez Vallés perez_patval@gva.es dimecres de 08:00 a 08:55
   Jose V. Ferrero López ferrero_joslop@gva.es divendres de 9:50 a 10:45
LLATÍ Atenció a pares/mares
   Lorena Molina Tortosa lorenamolina@iesandreusempere.es dijous de 9:50 a 10:45
MATEMÀTIQUES Atenció a pares/mares
   Romina Vilaplana Picornell vilaplana_rom@gva.es dijous de 09:50 a 10:45
   Juan Jorge Cuesta Soto jorgecuesta@iesandreusempere.es dilluns de 12:00 a 12:55
   Pau Cuesta Soto paucuesta@iesandreusempere.es dijous de 11:05 a 12:00
   Paula Sanjuán Belda paulasanjuan@iesandreusempere.es divendres de 9:50 a 10:45
   Aranza Segura Pérez aranzasegura@iesandreusempere.es dimarts de 11:05 a 12:00
MÚSICA Atenció a pares/mares
   Lara Bellvis Pérez bellvis_mla@gva.es miércoles de 9:50 a 10:45
   Jesús Martínez Vargas martinez_jesvar@gva.es dilluns de 8:55 a 9:50
ORIENTACIÓ Atenció a pares/mares
   Cristina Boronat Pastor boronat_marpas@gva.es miércoles de 12:00 a 12:55
   Cristina González Hurtado gonzalez_crihur@gva.es miércoles de 12:00 a 12:55
   Mariola Nácher Santamaría mariolanacher@iesandreusempere.es dilluns de 12:00 a 12:55
   Verónica Marchal Candalija veronicamarchal@iesandreusempere.es dilluns de 11:05 a 12:00
   Maria Dolores Montava Insa dolorsmontava@iesandreusemepere.es dimarts de 14:10 a 15:05
RELIGIÓ Atenció a pares/mares
   Mª Ofelia Gascó Pavia ofeliagasco@iesandreusempere.es --
TECNOLOGIA Atenció a pares/mares
   Miguel Ángel Ochando Casasempere maochando@iesandreusempere.es dilluns de 12:00 a 12:55
   Rosa Martí Moncho marti_rosmon@gva.es dimarts de 12:00 a 12:55
VALENCIÀ Atenció a pares/mares
   Paula Sabina Francés Bonet paulafrances@iesandreusemepere.es divendres de 9:50 a 10:45
   Ester Anduix Alcaraz esteranduix@iesandreusempere.es divendres de 12:00 a 12:55
   Paloma Ferrer Talens ferrer_paltal@gva.es dilluns de 8:55 a 9:45
   Vicent Rico Bernabeu vicentrico@iesandreusempere.es miércoles de 8:55 a 9:45

INFORMACIÓ DE TUTORS
Curs Tutor Contacte Atenció a pares/mares
1rESOA Óscar Espí Pérez espi_osc@gva.es dijous de 11:05 a 12:00
1rESOB Patricia García Moyá garcia_patmoy@gva.es dilluns de 09:50 a 10:45
1ESOC Ester Anduix Alcaraz esteranduix@iesandreusempere.es divendres de 12:00 a 12:55
2ESOA Vicente Moll Torregrosa moll_vic@gva.es dijous de 11:05 a 12:00
2ESOB Celia Reverte Bernabeu reverte_cel@gva.es dimarts de 12:00 a 12:55
2ESOC Paula Francés Bonet frances_paubon@gva.es divendres de 09:50 a 10:45
2ESOD Romina Vilaplana Picornell vilaplana_rom@gva.es dijous de 09:50 a 10:45
3ESOA Jorge Micó Giner jorgemico@iesandreusempere.es dijous de 12:00 a 12:55
3ESOB Aitana Ortíz Juan ortiz_mai@gva.es dijous de 12:00 a 12:55
3ESOPMAR Rosa Sanfrancisco Grau sanfrancisco_rosgra@gva.es dimecres de 08:55 a 09:50
4ESOA Miguel Mora Borrás mora_migbor@gva.es dimecres de 11:05 12:00
4ESOB Mª Teresa Sempere Aznar teresasempere@iesandreusempere.es dimarts de 11:05-12:00
4ESOPR4 Paloma Ferrer Talens ferrer_paltal@gva.es dilluns de 08:55 a 09:50
1r FPB Artes Gráficas Imma Bononad Plancha bononad_imm@gva.es dimarts de 09:50 a 10:45
2n FPB Artes Gráficas Rosario Águeda Hernández Juan rosariohernandez@iesandreusempere.es miécoles de 08:55 a 09:50
1r BAA Eva Cuesta Requena evacuesta@iesandreusempere.es dijous de 09:50 a 10:45
1r BAC Montserrat Albert Beltran albert_mmo@gva.es dilluns de 12:00-12:55
1r BAHC Ludmila Agulló Llopis ludmilaagullo@iesandreusempere.es dilluns de 12:00-12:55
2n BAAA Vicent Rico Bernabeu vicentrico@iesandreusempere.es miécoles de 08:55 a 09:50
2n BAC Francisco Abad Vicens fcabad@iesandreusempere.es dilluns de 11:05 a 12:00
2n BAHC Manuel Yera Lloret manuelyera@iesandreusempere.es dilluns de 12:00 a 12:55