Projecte Guardabosc

La Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, amb la col·laboració de la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, la Xarxa Jove i l’Institut Valencià de la Joventut, ha posat en marxa el projecte  d’innovació educativa ‘Guardabosc’ per a sensibilitzar l’alumnat en la prevenció dels incendis forestals.

L’objectiu és generar en els centres educatius entorns de treball col·laboratius que unisquen educació i medi ambient, amb la finalitat de dotar l’alumnat de coneixements i capacitats per a comprendre l’entorn natural i que coneguen la riquesa i diversitat que ofereixen els espais naturals.

Així, es pretén impulsar una actitud proactiva entre l’alumnat, de respecte i cura cap a la natura incidint en els recursos i serveis que aporten els boscos per al desenvolupament de la vida del nostre planeta, al mateix temps que es fomenta entre els escolars la companyonia, l’empatia i el treball en equip.

Accés a la presentació: https://view.genial.ly/6404768fc5153f001999f2b8

GUARDABOSC 2022-2023: https://view.genial.ly/657ad572fff3220014be37a3

GUARDABOSC 2023-2024: https://view.genial.ly/65d4909493fac60014dc0c63