Oferta

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA

Nivell Grups
1r ESO Taller de reforç de llengües i matemàtiques
2n ESO 4 grups Taller de reforç de llengües i matemàtiques
3r ESO 3 grups 1 PDC
4t ESO 2 grups 1 PDC

Tot el sistema educatiu és PEPLI (Programa d’Educació Plurilingüe i Intercultural)

BATXILLERAT

MODALITATS:

Modalitat Unitats
Batxillerat de Ciències i Tecnològic 1
Batxillerat d’Humanitats i Ciències Socials 1
Batxillerat artístic via Arts plàstiques 0,5
Batxillerat artístic via Música i Arts Escèniques 0,5
Batxillerat General 0,2
Batxillerat en 3 cursos

Tot el sistema educatiu és PEPLI (Programa d’Educació Plurilingüe i Intercultural)