Portfolio Europeu de les Llengües

El Portfolio Europeu de les Llengües (PEL) és un document personal, basat en el MECR i promogut pel Consell d’Europa, en el qual les persones que aprenen o han après una llengua poden registrar i reflexionar sobre les experiències d’aprenentatge de llengües i cultures.
Aquest document serveix a l’estudiant per a anotar els seus avanços, marcar-se noves metes,
reconèixer com i quan aprèn dins i fora del centre escolar, a partir de la reflexió sobre les seves experiències personals, i la valoració dels seus progressos. A més, serveix per a afavorir l’autonomia,
millorar l’autoestima i potenciar el desenvolupament d’estratègies d’aprenentatge.
D’altra banda, el PEL és també una eina per al professorat ja que afavoreix l’actualització metodològica en l’ensenyament de les llengües i facilita la coordinació i l’intercanvi d’experiències entre el professorat
del mateix centre i d’altres centres educatius que l’apliquen.
L’aplicació a l’aula del PEL té com a finalitat:

  • Promoure l’aprenentatge d’idiomes i el respecte a la diversitat lingüística per a aconseguir que la ciutadania de la Comunitat Valenciana pugui comunicar-se almenys en dos idiomes europeus a més de les dues llengües oficials.
  • Afavorir pràctiques metodològiques que contribueixin a la millora de la competència lingüística en les diverses llengües que utilitza l’alumnat dels centres que s’acullin a aquesta resolució.
  • Millorar l’ensenyament i aprenentatge de les llengües amb l’ús del PEL com una eina metodològica per al professorat que permeti augmentar la motivació dels estudiants per a aprendre altres i millorar la capacitat de comunicació.
  • Utilitzar el PEL com a instrument d’autoavaluació que motive als estudiants a reflexionar sobre quins són els seus objectius d’aprenentatge lingüístic. A partir d’aquests objectius, l’alumnat podrà planificar l’activitat discent i iniciar-se en un procés d’aprenentatge autònom.
  • Contribuir al desenvolupament de les competències clau establertes en els currículums de les etapes educatives declarades obligatòries.
  • Afavorir el coneixement i l’augment d’experiències plurilingües i interculturals dels aprenents.

Accés a la presentació del PEL de l’IES Andreu Sempere:
https://view.genial.ly/645a8ec358306b001864e72f/guide-pel22-23ies-andreu-sempere