Física i Química

FÍSICA I QUÍMICAAtenció a pares/mares
Vicente Moll Torregosavm.molltorregrosa@edu.gva.esDimarts 11:05-12h
Mª José Llinares Parramj.llinaresparra@edu.gva.esDimecres 9:50-10:45h
Mario Muñoz Biendichom.munozbiendicho@edu.gva.esDimecres 9:50-10:45h