Biologia i Geologia

CURS ESCOLAR 2022-2023

BIOLOGIA Atenció a pares/mares
Óscar Espi Pérez o.espiperez@edu.gva.es divendres 12:00 a 12:55
Emma Roig Molina e.roigmolina@edu.gva.es dimarts 08:55 a 09:50
Ma Carmen Sevilla Fuster mc.sevillafuster@edu.gva.es dilluns 09:50 a 10:45

CURS 2021/2022

Components: