Equip Directiu

MEMBRES DE L’EQUIP DIRECTIU

DIRECTOR

  • Jesús Martínez Vargas

VICEDIRECTORA

  • Patricia García Moya

CAP D’ESTUDIS

  • Rosa Martí Moncho

SECRETÀRIA

  • Cristina González Hurtado