Descàrrega de documents

RECLAMACIONS DE QUALIFICACIONS Ordre 32/2011 de 20 de desembre de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la que es regula el dret de l'alumnat a l'objectivitat en l'avaluació, i s'estableix el procediment de reclamació de qualificacions obtingudes i de les decisions de promoció, de certificació o d'obtenció del títol acadèmic que corresponga. +INFO
JUSTIFICANT DE FALTES ASISTÈNCIA DE L'ALUMNAT +INFO
SOL.LICITUD DE BAIXA EN BATXILLERAT (Fins al 30/04/2023) +INFO
SOL.LICITUD DE BAIXA EN FP BÀSICA (Fins al 24/04/2023) +INFO
SOL.LICITUD GENERAL +INFO
AUTORITZACIÓ PER A RECOLLIR EL TÍTOL ACADÈMIC +INFO

Informació, dubtes i enviament de sol·licituds a: secretaria@iesandreusempere.es