Ús de les taquilles

Devolució de la clau i el cadenat de les taquilles - Curs 2021/2022

Des de l'AMPA de l'Andreu Sempere i pràcticament finalitzat el curs 2021/2022 passem a explicar-los el procediment de devolució del cadenat i clau de les taquilles.

Del 15 al 20 de juny els alumnes han de buidar totes les seues pertanyesses de les taquilles i deixar-les completament netes. Una volta no quede absolutament res a la taquilla, han de portar el cadenat (candado) i la clau a consergeria i deixar-la en un sobre indicant: nom, cognoms,  curs i si està interessat a tindre taquilla o no al curs 2022/2023.

  • Si volen continuar amb taquilla per al curs 2022/2023 , l'AMPA no retornarà la fiança de 5 € depositada i al pagar la quota NO hauran d'ingressar novament els 5€
  • Si NO volen utilitzar taquilla per al curs 2022/2023 , pel motiu que siga, els dies 27 i 28 de juny podran passar a arreplegar per consergeria els 5€ de fiança que depositaren en el seu dia, si tot està correcte i deixaren la clau abans del 20/06/2022.
Per a qualsevol consulta ho poden fer a ampa@iesandreusempere.es


Normes d'ú de les taquilles

El pagament s'ha de fer a:

COMPTE AMPA: Caixa Popular
IBAN: ES12 3159 0065 4225 8188 4125
Avinguda Hispanitat, 20 – Alcoi
CONCEPTE: Taquilla + Nom i cognoms de l’alumne/a + Curs i grup
IMPORT: 10€ + 5€ de fiança

El justificant de pagament s'ha d'enviar a : ampa@iesandreusempere.es

L'alumnat matriculat en aquest centre, soci/a de l'AMPA i que haja optat per llogar una TAQUILLA, es regirà per les següents normes:

  1. Les  taquilles estan en règim de lloguer per un import de 10€ + 5€ de fiança, que serà tornada al finalitzar el curs a l'entrega de les claus i del cadenat a l'AMPA.
  2. La taquilla està destinada al dipòsit del material escolar, no fent-se responsable el centre ni l'AMPA de possibles robatoris d'aquest o altre material.
  3. L'alumne és el responsable de la taquilla assignada i la seua conservació, així com la custòdia de la clau del cadenat. En qualsevol moment podrà anul·lar-se l'adjudicació de la taquilla per un mal ús i pels desperfectes que es causen, havent d'abonar l'alumne adjudicatari la reparació d'aquests danys.
  4. En cas excepcional  e s'haja de fer una inspecció de taquilla, aquesta es farà en presència de l'alumne/a.
  5. Ningú podrà col·locar un cadenat propi a les taquilles, només podran usar-se els cadenats numerats i lliurats per l'AMPA.
  6. La cessió de la taquilla es realitza per un període de temps igual a la durada del curs escolar, per la qual cosa, en la data que s'indique (proper a l'últim dia lectiu), es buidaran totes les taquilles i es tornaran les claus i el cadenat al responsable encarregat de l'AMPA. La taquilla haurà de tornar-se en les mateixes condicions que es va lliurar al començament del curs (sense ratlles, taques, adhesius, escrits...) en cas contrari, no es tornarà la fiança.
  7. La taquilla podrà ser compartida, però sempre sota la responsabilitat de l'alumne que demana la taquilla.

LA JUNTA DE L'AMPA