Orientació

CURS ESCOLAR 2023-2024

ORIENTACIÓ Atenció a pares/mares
Sue soler Valls c.solervalls@edu.gva.es
Cristina González Hurtado c.gonzalezhurtado@edu.gva.es
Inmaculada Martínez Torró i.martineztorro@edu.gva.es
Verónica Marchal Candalija v.marchalcandalija@edu.gva.es Divendres 12:00h-12:55h
Sara Raigoso Cordero s.raigosocordero@edu.gva.es dijous de 8:55-9:50h