Programa de tutoria entre iguals: PIGMALIÓ

QUÈ ÉS?

És un programa de tutoria entre iguals, projecte per a facilitar la transició de l’alumnat des de Primària a Secundària, integrar a l’alumnat nouvingut i contribuir al desenvolupament de l’èxit acadèmic i personal de tot l’alumnat, servint al mateix temps com a estratègia de prevenció de l’assetjament escolar i, en conseqüència, com un programa que millora la convivència al centre.

Alumnat voluntari de 3r i 4t d’ESO tutoritza de forma voluntària a la seua parella de 1r d’ESO.

OBJECTIUS

 • Facilitat la integració a l’institut de l’alumnat nouvingut
 • Afavorir l’èxit acadèmic i personal de tot l’alumnat
 • Desenvolupar la intel·ligència emocional
 • Millorar la convivència al centre
 • Previndre l’assetjament escolar

COM FUNCIONA?

 • Alumnat tutor: 3r d’ESO
 • Alumnat tutoritzat: 1r d’ESO
 • Docents implicats: tutores i tutors, Comissió de Convivència del centre i professorat voluntari.
 • Coordinació: departament d’orientació i coordinació d’igualtat i convivència.

COMPROMÍS DELS PIGMALIONS

Acudir a l’Espai Pigmalió un segón pati a la setmana i realitzar les activitats programades.

EXEMPLES D’ACTIVITATS

 • Revisar l’agenda i planificar les tasques escolars
 • Practicar jocs de taula i d’enriquiment cognitiu
 • Compartir situacions personals
 • Participar en dinàmiques de grup
 • Pintar mandales en parella
 • Pigmalió Esportiu

QUÉ ENS AGRADARIA HAVER ACONSEGUIT A FINAL DE CURS?

Promoure, mitjançant l’ajuda i l’acompanyament entre dos estudiants, un clima de benestar en què tothom puga aprendre i créixer com a persona.