Convalidacions EEPP Música/Dansa i Esportites d’Èlit

INFORMACIÓ DEL PROCEDIMENT DE CONVALIDACIÓ DE MATÈRIES
SOL·LICITUD DE L'ALUMNE
PREGUNTES FREQÜENTS EN BATXILLERAT

Informació, dubtes i enviament de sol·licituds a: secretaria@iesandreusempere.es