Història

L'IES Andreu Sempere, situat en el barri de l'Eixample, va iniciar els seues activitats el curs 1980-81 com a resultat del desdoblament de l'IES Pare Vitòria, davant la necessitat de construcció de nous centres educatius i segons els acords dels Pactes de la Moncloa.

En el moment de l'inici de la seua activitat, s'impartien en l'IES Andreu Sempere ensenyaments de BUP i COU, d'acord amb la vigent Llei General d'Educació 14/70. Ja te, per tant, més de trenta-sis anys de funcionament.

El centre porta el nom de l'humanista alcoià del segle XVI Andreu Sempere, nascut a Alcoi al voltant de l'any 1500, va ser un dels humanistes valencians més importants del segle XVI i un personatge polifacètic i polígraf. Un home de Ciència i de Lletres: metge, gramàtic, pedagog i poeta. Caldria destacar la seua preocupació pel bon aprenentatge del llatí, juntament amb la necessitat d'un mètode docent apropiat, que el van induir a escriure un tractat de gramàtica, i unes altres d'oratòria i retòrica, i a publicar obres d'autors clàssics com Ciceró o altres humanistes contemporanis seus.

A pesar que inicialment el centre és trobava als afores de la ciutat, el creixement de la zona de l'Eixample va possibilitar que actualment l'institut és trobada integrada en el barri. Al llarg dels anys, el nostre centre s'ha anat adaptant als successives reformes del sistema educatiu, amb els corresponents canvis en la composició de l'alumnat i del professorat.

En l'actualitat, el centre te poc més de 400 alumnes i 42 professors i professores i la seua oferta formativa del centre inclou Ensenyament Secundari Obligatori (ESO) i Batxillerat (modalitats d'Humanitats i Ciències Socials, Ciències i Tecnologia i Arts, que és va incorporar en el curs 2013-2014).

En el centre s'apliquen diversos programes com PMAR a 3r d'ESO, desdoblaments a la majoria de matèries de 1r i 2n d'ESO, grups de reforç i un PAM. A més, és disposa de personal especialitzat en Pedagogia Terapèutica i s'imparteix el Pràcticum del Màster de Secundària de la Universitat d'Alacant.

L'alumnat d'ESO procedeix de dues escoles de la zona: el CEIP Horta Major i el CEIP El Romeral. A més, els plaus restants no ocupades per alumnat d'aquests dos centres solen ser ocupades per alumnes altres centres públics i concertats de la ciutat. En el cas del Batxillerat, l'alumnat, a més de conducta del mateix centre, també prové de la resta de la ciutat i de municipis pròxims a Alcoi, com Muro o Cocentaina.