PAU i Títol de Batxiller

INFORMACIÓ PAU 2020/2021 +INFO
PREINSCRIPCIÓ UNIVERSITÀRIA +INFO
TRÀMITS A REALITZAR PER A LES PAUI TÍTOLS EN TRÀMIT
INSTRUCCIONS PER A PAGAMENTS DE TÍTOLS EN TRÀMIT
INSTRUCCIONS PER A PAGAMENTS DE LES PAU EN TRÀMIT
IMPORT DE LES TAXES +INFO
SOL·LICITUD DE MATRÍCULA DE LES PAU EN TRÀMIT
SOL·LICITUD DE CERTIFICATS ACADÈMICS DE BATXILLERAT EN TRÀMIT
SOL·LICITUD DEL TÍTOL DE BATXILLERAT EN TRÀMIT