Llibres acadèmics

Llibres de text per al curs escolar 2023/2024
1r ESO + INFORMACIÓ
2n ESO + INFORMACIÓ
3r ESO + INFORMACIÓ
3r ESO PDC + INFORMACIÓ
4t ESO + INFORMACIÓ
4t ESO PDC + INFORMACIÓ
1r BATXILLERAT GENERAL + INFORMACIÓ
1r BATXILLERAT CIENTÍFIC + INFORMACIÓ
1r BATXILLERAT ARTÍSTIC - VIA MÚSICA + INFORMACIÓ
1r BATXILLERAT ARTÍSTIC - VIA PLÀSTICA + INFORMACIÓ
1r BATXILLERAT CIÈNCIES SOCIALS-HUMANITATS + INFORMACIÓ
2n BATXILLERAT CIENTÍFIC + INFORMACIÓ
2n BATXILLERAT ARTÍSTIC + INFORMACIÓ
2n BATXILLERAT CIÈNCIES SOCIALS-HUMANITATS + INFORMACIÓ