Autorització per actuar en representació d’una altra persona física

Si no pots acudir a l’institut per fer alguna gestió administrativa i necessites autoritzar una persona per a què ho faça en el teu nom, pots usar aquest document.