Convocatòria Proves Homologades nivell A2 Anglés i Francés

S’han convocat les Proves Homolages per a l’obtenció del Certificat de Nivell A2 del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües (MCERL) per al curs 2023/2024.

REQUISITS DE PARTICIPACIÓ: Complir 16 anys o més en l’any 2024 i estar matriculats en l’IES Veles e Vents.

En l’IES Veles e Vents del Grau de Gandia els estudiants es poden examinar d’Anglés i de Francés. Les dates de les proves són:

  • Anglés: 8 de maig de 2024. A les 11.00 hores.
  • Francés: 9 de maig de 2024. A les 11.00 hores.

Lloc de realització de les proves: Aula EMPRÉN – Planta Baixa

Les proves consten de les següents parts:

  • Comprensió de textos escrits (35 minuts)
  • Comprensió de textos orals (25 minuts)
  • Producció i coproducció de textos escrits i mediació escrita (75 minuts)
  • Producció i coproducció de textos orals (15 minuts). Pot ser un dia diferent al de la prova escrita, s’informarà a l’alumnat.

Inscripcions i dates clau:

  • Termini d’inscripcions: del 22 d’abril al 26 d’abril de 2024 en la Secretaria del centre.
  • Publicació de llistes provisionals de participants: 29 en el tauler de la Secretaria del centre.
  • Subsanació d’errors: 10 dies a partir de la publicació dels llistats, en la Secretaria del centre.

Trobareu més informació (normativa, guia del candidat, fitxes d’avaluació, etc.) en la web de les Proves Homologades.