2n Concurs d’Elevator Pitch intercicles

L’equip guanyador del 2n Concurs d’Elevator Pitch intercicles, organitzat pel Departament de FOL durant el curs 2022.23, de l’IES Veles e Vents del Grau de Gandia, és el format per:
 – Agustín Octavio Olazábal Álvarez que actua com a portaveu de l’equip.
 – Elena Villar Peris i Marta Escalera Gilabert com tècnics de gravació.
Tots ells són alumnes del 2º curs de Video Discjóquei i So.

Amb aquest projecte es treballen les soft skills de l’alumnat com són la comunicació, la creativitat, la presa de decisions i el pensament crític a través de l’exposició d’una idea de negoci treballada en el mòdul d’EIE, en un temps màxim de 2 minuts.

La idea de fer aquest concurs, sorgeix de la participació del nostre centre en el programa Emprèn, programa llançat per la Conselleria d’Educació per dinamitzar en els centres que imparteixen FP experiències de cultura emprenedora.

PROVES NIVELL BÀSIC D’IDIOMES A2

S’han convocat les Proves Homolages per a l’obtenció del Certificat de Nivell A2 del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües (MCERL) per al curs 2022/2023.

REQUISITS DE PARTICIPACIÓ: Complir 16 anys o més en l’any 2023 i estar matriculats en l’IES Veles e Vents.

En l’IES Veles e Vents del Grau de Gandia els estudiants es poden examinar d’Anglés i de Francés. Les dates de les proves són:

 • Anglés: 21 de març de 2023. A les 11.00 hores en la Sala d’Usos Múltiples.
 • Francés: 22 de març de 2023. A les 11.00 hores en l’Aula d’Idiomes.

Les proves consten de les següents parts:

 • Comprensió de textos escrits (35 minuts)
 • Comprensió de textos orals (25 minuts)
 • Producció i coproducció de textos escrits i mediació escrita (75 minuts)
 • Producció i coproducció de textos orals (15 minuts). Pot ser un dia diferent al de la prova escrita, s’informarà a l’alumnat.

Inscripcions i dates clau:

 • Termini d’inscripcions: del 30 de gener al 3 de febrer de 2023 en la Secretaria del centre.
 • Publicació de llistes provisionals de participants: 6 de febrer en el tauler de la Secretaria del centre.
 • Subsanació d’errors: fins el 20 de febrer, presentant instància general, en la Secretaria del centre.
 • Llistes definitives: 21 de febrer de 2023, en el taules de la Secretaria del centre.

Trobareu més informació (normativa, guia del candidat, fitxes d’avaluació, etc.) en la web de les Proves Homologades.

Subvencions FP – Modalitat Desplaçament

S’ha publicat al DOGV, amb data de 9 de gener de 2023, la relació de persones beneficiàries (concedides) i no beneficiàries (denegades) de les subvecions de FP – modalitat de Desplaçament, convocades per la resolució de 4 d’abril de 2022. Durant els propers dies, des de la secretaria de l’institut, es contactarà amb les persones beneficiàries per comunicar-los la resolució. Tot l’alumnat que va participar pot consultar els llistats de beneficiàris i no beneficiaris en l’enllaç a la resolució.

Els beneficiaris de les subvencions han d’aportar, en el termini de 10 dies a partir de la data d’efectes d’aquesta resolució, el compte bancari d’ingrés. Si no s’ha tramitat l’alta (o modificació si és el cas) de la domicialiació bancària en els quatre exercicis anteriors, ho hauran de realitzar d’una d’aquestes dues formes:

a) Preferentment, i a fi d’agilitzar el cobrament, a través del procediment automatizat.

b) De manera manual, descarregant i emplenant l’imprés en el tràmit manual. Aquest imprés s’entregarà al centre per a la seua posterior tramitació. Seguiu les següents instruccions bàsiques per emplenar el document:

 • En els apartats E i F, que estan en el segon full, no heu d’escriure res, ho emplenarem en l’institut.
 • És imprescindible que estiga signat i degudament emplenat, i es recomana comprovar el correcte emplenament i llegibilitat de l’IBAN per a l’agilitació dels pagaments.
 • És imprescindible aportar, a més, certificat de titularitat del compte corrent emés pel banc (potser a través d’aplicacions on-line).

Qualsevol alteració dels requisits tinguts en compte per a la concessió de la subvenció i de les obligacions adquirides és motiu de modificació d’aquesta resolució de concessió. Per això, les persones beneficiàries que incórreguen en algun dels motius de modificació establits en la convocatòria hauran de comunicar-ho a la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial mitjançant un escrit presentat de qualsevol de les formes previstes en l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques o preferentment a través de tràmit Z.

Revista IES Veles e Vents – Desembre 2022

Aquesta setmana s’ha publicat el darrer número de la revista de l’IES Veles e Vents, corresponent al mes de desembre de 2022. Ha estat elaborada per alumnat de l’institut, especialment el que cursa l’optativa de revista, coordinats i assessorats per professorat de diverses matèries.

A tots ells volem donar l’enhorabona per la qualitat del treball que han publicat.

Enllaç de descàrrega.

Revista-Veles-e-Vents-desembre-2022

L’IES Veles e Vents enceta la seua IV Setmana Intercicles

Un centenar d’alumnes participaran a les activitats

L’IES Veles e Vents del Grau de Gandia organitza la IV Setmana Intercicles que consistirà en la realització de diferents projectes audiovisuals per part de l’alumnat dels segons cursos de formació professional d’Imatge i So per tal de crear grups interdisciplinaris entre els diferents cicles formatius i els diferents nivells i fomentar l’aprenentatge cooperatiu.

Curtmetratges, concerts, espots publicitaris, sessions de DJ, animacions 3D, sessions fotogràfiques de moda o tasques pròpies d’una redacció multimèdia són les activitats que el centenar d’alumnes dels cicles de formació professional d’Imatge i So realitzaran al llarg dels pròxims 4 dies. Aquestes activitats, que seran coordinades pel professorat del departament tenen també com a finalitat apropar l’alumnat a la realitat del món laboral del sector audiovisual, així com de les diferents funcions i càrrecs a exercir.

En paraules del professor coordinador de la Setmana Intercicles, Ferran Santos, «enguany hem decidit realitzar dos setmanes intercicles a causa del gran nombre d’alumnat participant. Ara farem la dels segons cursos, amb 100 alumnes, i al tercer trimestre farem la dels primers cursos amb unes 150 alumnes. La idea -continua Santos- d’aquesta setmana és la de configurar grups interdisciplinaris que posen en connexió els distints cicles formatius i els diferents nivells, fomentant així l’aprenentatge cooperatiu i l’aprenentatge entre iguals“.

Una altra finalitat a les que responen aquestes activitats, coordinades pel professorat del departament d’Imatge i so, té a veure amb apropar l’alumnat a la realitat del món laboral del sector audiovisual, així com de les diferents funcions i càrrecs vinculats amb aquest sector. La distribució de càrrecs, fa possible que l’alumnat aprenga a responsabilitzar-se de la seua feina i integrar-la en l’esforç de treball comú i col·laboratiu d’un equip que té un objectiu comú.

«Partim -comenta Ferran Santos- dels principis de l’heterogeneïtat i de la participació educativa de l’alumnat com a pràctica per a la superació del fracàs escolar i foment de la inclusió social. En definitiva es pretén crear més espais formatius, i transformar la gestió del temps i els rols de les persones que integren la comunitat educativa per tal de millorar l’aprenentatge. Observem que la inclusió de l’alumnat en aquest tipus de projectes genera una major autoconfiança en les seues capacitats acadèmiques i se sent més competent en aquestes tasques de l’entorn professional».

El divendres passat l’alumnat ja es va reunir per equips de treball amb l’objectiu de coordinar les diferents activitats de cara a aquesta setmana, on de dilluns a dijous l’alumnat i professorat dels diferents cicles transformaran el centre educatiu i els carrers del Grau de Gandia en una gran productora audiovisual per generar diferents continguts que es podran veure a través dels diferents perfils de les xarxes socials de l’institut (Instagram, Twitter, Facebook, Tik Tok i Youtube).

La IV Setmana Intercicles finalitzarà dijous de matí amb el visionat de tots els treballs, l’exposició de fotografies i una sessió de DJ a càrrec de l’alumnat del cicle del grau mitjà de Vídeo discjòquei i So.

Event EMPRÉN

El dia 24 de novembre de 2022 es va celebrar a l’espai Baladre del Grau de Gandia un esdeveniment del programa Emprèn FP coordinat per CEEI València junt amb la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial.

El programa Emprèn FP, actualment compta amb la participació de 105 centres de tota la Comunitat Valenciana, 39 d’Alacant, 15 de Castelló i 51 de València i té com a objectiu millorar la capacitació dels docents en l’àrea d’emprenedoria i creació empresarial, dotant-los de materials i eines que puguen utilitzar a l’aula per a motivar i formar l’alumnat de FP en capacitats emprenedores.

L’alumnat del Veles ha participat molt activament en aquest esdeveniment amb molt d’èxit, per una banda l’alumnat del cicle de 1r curs de Promoció d’Igualtat de Gènere ha elaborat una performance teatral amb l’objectiu de visibilitzar la violència contra les dones en l’actualitat i sensibilitzar el públic assistent promovent a més la coeducació, l’emprenedoria en igualtat i el deixar de reproduir rols i estereotips que dificulten un món igualitari.
L’alumnat que va participar és: Eva Bastida Casanova, Maria Carmen Catalán Lagoa, Desireé García Cuadros, Maria Garcia Sebastià, Héctor Juan Bofí i Lucia March Monzó.

Després de la representació, que va rebre una gran ovació del públic, l’alumnat i la seua tutora, Alba Soler, van rebre nombroses felicitacions dels assistents pel seu bon treball en un tema tan sensible com aquest.

Per altra banda en aquest acte també tenia lloc la fase final dels tres concursos que es van llançar com a part d’aquesta iniciativa, les modalitats eren tres: Experiències Emprenedores, Idees Emprenedores i Oportunitats Emprenedores. Aquests concursos tenen l’objectiu de promoure una cultura innovadora, el talent jove, fomentar el desenvolupament de nous projectes, i sensibilitzar sobre les capacitats i oportunitats per a innovar en l’entorn actual.

El nostre alumnat des del mòdul d’EIE, ha participat en la modalitat d’Idees emprenedores i d’entre 231 propostes, El Veles e Vents es va dur a casa el 1r i 2n premi dels tres que havien en aquesta categoria.

En concret l’equip guanyador del 2n premi va ser el format per: Diego Fernández i Leonardo Aldunate de 2n de VDJ i el 1r premi va ser per a Aida Maroto, Abel Landete, Yasmin Lis, Roser Botella i Javier Micó de l’equip format per alumnat de 2n de TEI A i 2n de REA. Tot l’alumnat va rebre un diploma acreditatiu i un xec per adquisició de material.

Tant l’alumnat com el professorat participant afirmen que ha sigut una experiència molt enriquidora ja que l’alumnat ha pogut practicar les seues competències personals i professionals defensant en públic un projecte d’emprenedoria.

Subvencions FP

S’ha comunicat a l’institut la relació de persones beneficiàries (concedides) i no beneficiàries (denegades) de les subvecions de FP – modalitat de Formació en Centres de Treball, convocades per la resolució de 4 d’abril de 2022. Durant els propers dies, des de la secretaria de l’institut, es contactarà amb les persones beneficiàries per comunicar-los la resolució. Tot l’alumnat que va participar pot consultar els llistats de beneficiàris i no beneficiaris en la Secretaria de l’IES Veles e Vents.

Els llistats s’han publicat al DOGV amb data de 15 de novembre de 2022.

Les subvencions corresponents a la modalitat de desplaçament estan pendents de resolució. Es comunicarà a través d’aquesta web tota la informació que se’ns facilite.

Els beneficiaris de les subvencions han d’aportar, en el termini de 10 dies a partir de la data d’efectes d’aquesta resolució, el compte bancari d’ingrés. Si no s’ha tramitat l’alta (o modificació si és el cas) de la domicialiació bancària en els quatre exercicis anteriors, ho hauran de realitzar d’una d’aquestes dues formes:

a) Preferentment, i a fi d’agilitzar el cobrament, a través del procediment automatizat.

b) De manera manual, descarregant i emplenant l’imprés en el tràmit manual. Aquest imprés s’entregarà al centre per a la seua posterior tramitació. És imprescindible que estiga signat i degudament emplenat, i es recomana comprovar el correcte emplenament i llegibilitat de l’IBAN per a l’agilitació dels pagaments.

Qualsevol alteració dels requisits tinguts en compte per a la concessió de la subvenció i de les obligacions adquirides és motiu de modificació d’aquesta resolució de concessió. Per això, les persones beneficiàries que incórreguen en algun dels motius de modificació establits en la convocatòria hauran de comunicar-ho a la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial mitjançant un escrit presentat de qualsevol de les formes previstes en l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques o preferentment a través de tràmit Z.

Premis extraordinaris FP 2022

PER A L’ALUMNAT QUE VA FINALITZAR ELS ESTUDIS EN EL CURS 2021-22

La Conselleria d’Educació, Cultura i Esport convoca els premis extraordinaris de FP, corresponents al curs 21-22 amb la Resolució de 4 de juliol de 2022 (DOGV 07/07/2021).

Pot concórrer l’alumnat que durant el curs 21/22 haja finalitzat els seus estudis de FP en centres sostinguts amb fons públics i hagen obtés una qualificació final del cicle igual o superior a 8,5.

D’acord amb la convocatòria, es podrà concedir un premi extraordinari de grau mitjà i un premi de grau superior per cada família professional en l’àmbit de la Comunitat Valenciana.

Per a sol·licitar la seua participació han de demanar cita prèvia mitjançant el correu 46022181.secretaria@edu.gva.es per a presentar a la secretaria del centre, fins el 4 de novembre de 2022, la documentació que s’indica a continuació:

 1. Instància segons model que es publica en l’ANNEX II de la convocatòria.
 2. Breu currículum vitae basat en el model EUROPASS. Hauràs d’indicar els premis o beques que hages obtingut i altres mèrits que es desitgen al·legar (Veure criteris de valoració de la resolució).
 3. Original i fotocopia del DNI/NIE o targeta de residència en vigor (si s’escau), o bé fotocòpia compulsada.
 4. ANNEX III de autobarem publicat en la convocatòria. Sols s’acceptaran els mèrits si s’acrediten adjuntant fotocòpia compulsada (si l’interessat porta les fotocòpies i els originals es faran les compulses en l’institut).