PROVES D’ACCÉS A CICLES FORMATIUS 21-22

S’han convocat les Proves d’Accés a Cicles Formatius tant de Grau Mitjà com de Grau Superior, per al present curse 2021/2022

 • INSCRIPCIÓdel 21 al 30 de març de 2022.
NOTA IMPORTANT: Les sol·licituds d’inscripció es presentaran en la Secretaria de nostre centre en l’horari d’atenció al públic de dilluns a divendres de 10.00 a 13.00 i els dijous també de 17.00 a 19.00, en el termini indicat.  En el cas de no poder presentar la sol·licitud presencialment, pot enviar-la al correu electrònic del centre 03005082.secretaria@edu.gva.es. En l’assumpte haurà d’aparéixer: PAC – COGNOMS, NOM

SI VOLS CONSULTAR EL CALENDARI AMB TOTES LES DATES IMPORTANTS PUNXA ACÍ  

 DOCUMENTS A EMPLENAR I ENVIAR PER A la INSCRIPCIÓ:

DATES DE REALITZACIÓ:

 • PROVES GRADO MITJÀ:           23 i 24 de MAIG. Horari DEMÀ.
 • PROVES GRAU SUPERIOR:      23 i 24 de MAIG. Horari TARD.

SI VOLS VEURE L’HORARI PUNXA AQUI

Per a més informació sobre la convocatòria, orientacions i exemplificació, consultar el següent  enllaç .         

EXÀMENS I SOLUCIONS PROVA ACCÉS A CICLES GRAU SUPERIOR 2021

Proves d’Accés a Cicles 2020: Preguntes i solucions

GRAU MITJÀ

Part Lingüística

Part social

Part Cientifico-Matemàtic-Tècnica

 

GRAU SUPERIOR

Part comuna:

Part específica:

Opció A

Opció B

MESURES DE PREVENCIÓ I HIGIENE ENFRONT DE LA COVID-19 PER A LA REALITZACIÓ DE LES PROVES D’ACCÉS A CICLES FORMATIUS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL Juliol 2020

 • No podran accedir al centre educatiu aquelles persones amb símptomes compatibles amb COVID19, aquelles a les quals se’ls haja diagnosticat la malaltia i que no hagen finalitzat el període d’aïllament requerit o les que es troben en període de quarantena domiciliària per haver tingut contacte estret amb alguna persona amb símptomes o diagnosticada de COVID-19.
 • Per a evitar la presència de personal no imprescindible en la realització de les proves, no tindran caràcter públic i només es permetrà l’accés al recinte al nombre mínim necessari de persones: professorat, personal auxiliar i aspirants, amb la finalitat de minimitzar els riscos. Els familiars o acompanyants hauran d’esperar fora del centre fins que finalitzen les proves.
 • Higiene de mans de manera freqüent i meticulosa, durant almenys 40 segons.
 • Evitar tocar-se els ulls, el nas o la boca.
 • Amb caràcter general tots els i les aspirants portaran màscara durant la realització de les proves excepte en aquells exercicis en els quals aquesta no permeta la realització òptima d’aquest.
 • S’ha de disposar d’una separació interpersonal d’almenys 2 metres en el lloc de l’examen.
 • Es recomana no compartir material, per la qual cosa l’alumnat ha d’assegurar-se de portar tot el necessari per a la realització de les proves.
 • Es restringiran les eixides i entrades de l’aula a les imprescindibles i per torns.