Equip directiu

Direcció Alfred Garcia
Vicedirecció Mª Teresa Durá
Prefectura d’Estudis Isabel Barceló

Irini Ródenas

Joaquín Parejo

Coordinació de Secundària Mari Carmen Fuentes
Vicesecretaria Erundina Pérez
Secretaria Israel Hurtado