Educació Superior

Dirigit a personal docent i no docent així com a alumnes i alumnes de cicles formatius de grau superior de les tres famílies professionals del *Ies Sixto Marco:

Administració i Serveis.

Electricitat i Electrònica.

Tèxtil, Confecció i Pell.

Mobilitat del personal: el centre educatiu oferta en el marc d’aquests projectes beques per a professorat: estades de 5 dies per a realitzar job shadowing en empreses o centres educatius de països del programa i països associats.

Mobilitat dels estudiants: el centre educatiu oferta en el marc d’aquests projectes beques per a alumnat de grau superior per a la realització de períodes de formació pràctica (FCT).Estades d’una duració de temps de 2 a 12 mesos de mobilitat física.