T. Calçat i Complements de Moda

T. Calçat i Complements de Moda

FAMÍLIA PROFESSIONAL: Tèxtil, Confecció i Pell

Grau Mitjà 2000 hores

QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR 

Tallador de pell i cuir. Tallador de peces per a aparado i muntatge de calçat. Tallador de marroquineria i guanteria en pell o cuir. Operador de màquines talladores de peces de calçat Tallador a mà. Tallador amb màquina. Operador de màquines de preacoblament. Operador de màquines de muntar, enformar i altres. Operador de màquina de vulcanitzat de soles de calçat. Operador de màquines d’injecció de soles de calçat. Operador de màquines d’acabat de calçat. Operador de màquines per a fabricar articles de marroquineria. Operador de màquina industrial de cosir. Operador de màquina industrial de brodar Operador de màquina d’encoixinat. Operador de màquines d’acabat. Muntador de calçat a màquina. Muntador de calçat a mà. Sabater de calçat a mida. Sabater ortopedista. Magatzemista.

MÒDULS PROFESSIONALS 

Primer curs:

 • Calçat i tendències.
 • Principis de manteniment electromecànic.
 • Tall de materials.
 • Matèries tèxtils i pell.
 • Confecció industrial.
 • Formació i orientació laboral.
 • Anglés Tècnic/Horari reservat per a la docència en anglés.

Segon curs:

 • Muntat i acabat d’articles de marroquineria.
 • Muntat i acabat de calçat.
 • Processos d’elaboració de calçat a mida
 • Tècniques de fabricació de calçat a mida i ortopèdic.
 • Transformació de calçat per a espectacles.
 • Empresa i iniciativa emprenedora.
 • Anglés Tècnic/Horari reservat per a la docència en anglés.
 • Formació en Centres de Treball.

COM S’ACCEDIX

Accés directe:

 • Graduats en Educació Secundària Obligatòria.
 • Titulats de Formació Professional de primer grau (Tècnic auxiliar).
 • Titulats de Formació Professional de grau mitjà (Tècnic).
 • Tindre el 2n de BUP aprovat.
 • Haver superat el segon curs del primer cicle experimental de reforma dels ensenyaments mitjans.
 • Haver superat, dels ensenyaments d’Arts Aplicades i Oficis Artístics, el tercer curs del pla de 1963 o segon de comuns experimental.
 • Altres titulacions equivalents a efectes acadèmics.

Accés a través de prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics d’accés directe, tindre dèsset anys d’edat o complir-los durant l’any en curs, i superar la corresponent prova d’accés.

TITULACIÓ QUE S’OBTÉ: TÈCNIC EN CALÇAT I COMPLEMENTS DE MODA.

L’alumnat que obtinga la titulació podrà accedir als estudis de Batxillerat.

O continuar altres estudis de Formació Professional.

TITULACIONS EQUIVALENTS

Conforme la norma vigent, tenen els mateixos efectes professionals les titulacions següents:

 • Tècnic Auxiliar en Preparat-Aparat, branca Pell. (FP1)
 • Tècnic Auxiliar en Sabater-Encunyador, branca Pell. (FP1)
 • Tècnic Auxiliar en Modelista-Patronista Tallador, branca Pell. (FP1)
 • Conforme la norma vigent, tenen els mateixos efectes professionals i acadèmics les titulacions següents:
 • Tècnic en Calçat i marroquineria. (LOGSE)