PROVES D’ACCÉS A CICLES FORMATIUS 2024

S’han convocat les Proves d’Accés a Cicles Formatius tant de Grau Mitjà com de Grau Superior, per al present curse 2023/2024

  • INSCRIPCIÓdel 20 al 28 de març de 2024.
NOTA IMPORTANT: Les sol·licituds d’inscripció es presentaran en la Secretaria de nostre centre en l’horari d’atenció al públic de dilluns a divendres de 10.00 a 13.00 i els dijous també de 17.00 a 19.00, en el termini indicat.   En el cas de no poder presentar la sol·licitud presencialment, pot enviar-la al correu electrònic del centre 03005082.secretaria@edu.gva.es. En l’assumpte haurà d’aparéixer: PAC – COGNOMS, NOM

Si vols consultar el CALENDARI amb totes les dates importants punxa AQUI

 DOCUMENTS A EMPLENAR PER A LA INSCRIPCIÓ:

  • Còpia del DNI o Targeta d’Estranger.
  • SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ  grau mitjà. 
  • SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ  grau superior
  • TAXES abonades i/o justificant de pagament          
  • Sol·licitud d’exempció  en la prova de grau mitjà
  • Sol·licitud d’exempció  en la prova de grau superior

DATES DE REALITZACIÓ:

  • PROVES GRAU MITJÀ:   20 i 21 de MAIG Horari DEMÀ.
  • PROVES GRAU SUPERIOR:  20 i 21 de MAIG Horari VESPRADA.

Si vols veure l’HORARI  PUNXA ACÍ.

Per a més informació sobre la convocatòria, orientacions i exemplificació, consultar el següent enllaç:  https://ceice.gva.es/es/web/formacion-profesional/pruebas-de-acceso-a-ciclos-formativos.