EXEMPCIÓ DE RESPONSABILITAT

El projecte 2023-1-ES01-KA121-SCH-000119430 està cofinançada por la Unió Europea. Les opinions i punts de vista expressats en la publicació només comprometen a la seua(s) autor(es), l’IES SIXTO MARCO, i no reflectixen necessàriament els de la Unió Europea ni els del Servici Espanyol per a la Internacionalització de l’Educació (SEPIE). Ni la Unió Europea ni l’Agència Nacional SEPIE poden ser considerats responsables d’ells