T.P.B. Arreglament i reparació d’articles tèxtils i de pell

T.P.B. Arreglament i reparació d’articles tèxtils i de pell

FAMÍLIA PROFESSIONAL: Tèxtil, Confecció i Pell

Grau Bàsic 2000 hores

QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR 

Sabater-reparador de calçat. Ajudant de reparació de calçat. Reparador d’articles de marroquineria. Ajudant de marroquineria. Guarnicioner. Marroquiner artesanal. Cosidor a mà o màquina domèstica. Costurero-zurcidor. Modista d’arreglaments i reparacions. Operari de confecció. Operari de modisteria.

MÒDULS PROFESSIONALS 

Primer curs:

 • Atenció al client.
 • Confecció d’articles tèxtils per a decoració.
 • Arreglaments i adaptacions en peces de roba i roba de llar.
 • Ciències aplicades I.
 • Comunicació i societat I.
 • Tutoria.
 • Formació i Orientació Laboral I.

Segon curs:

 • Materials i productes tèxtils.
 • Reparació d’articles de marroquineria i creació de xicotets articles d’albarderia.
 • Reparació de calçat i activitats complementàries.
 • Ciències aplicades II.
 • Comunicació i societat II.
 • Tutoria.
 • Formació i Orientació Laboral II.
 • Formació en Centres de Treball.

COM S’ACCEDIX

Podran accedir a estes ensenyances els alumnes i les alumnes que complisquen simultàniament els requisits següents:

 • Tindre complits quinze anys, o complir-los durant l’any natural en curs, i no superar els dèsset anys d’edat en el moment de l’accés ni durant l’any natural en curs.
 • Haver cursat el primer cicle d’Educació Secundària Obligatòria o, excepcionalment, haver cursat el segon curs d’Educació Secundària Obligatòria.
 • Haver sigut proposat per l’equip docent als pares, mares o tutors legals per a la incorporació a un cicle de Formació Professional Bàsica.

TITULACIÓ QUE S’OBTÉ

Títol Professional Bàsic en ARREGLAMENT I REPARACIÓ D’ARTICLES TÈXTILS I DE PELL.

Este títol professional bàsic permet l’accés a tots els cicles formatius de grau mitjà.

CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ ALS QUE ESTE TÍTOL PERMET l’APLICACIÓ DE CRITERIS DE PREFERÈNCIA PER A l’ADMISSIÓ EN CAS DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA

Este títol tindrà preferència per a l’admissió a tots els títols de grau mitjà dels famílies professionals de:

Administració i Gestió. Arts Gràfiques. Comerç i Màrqueting. Tèxtil, confecció i pell. Vidre i Ceràmica.